Greit å gi fast føde fra 4 mnd. alder.

Det har lange pågått en diskusjon blant helsepersonell om hva som er det beste for spedbarn; fullamming frem til de er 6 mnd, eller en gradvis introduksjon av mat ved siden av ammingen fra de er 4 mnd.

Onsdag 12. Oktober 2016 lanserte Helsedirektoratet ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.

Fortsatt anbefales det fullamming frem til barnet er seks måneder, men i den nye retningslinjene åpnes det opp for mer individuell tilpasning og gradvis introduksjon av fast føde fra barnet er 4 mnd.

Trygt å fullamme de første 6 månedene

Det er bred enighet om at morsmelk er den naturlige og beste maten for spedbarn, og i følge anbefalingene er fullamming de første 6 månedene et trygt alternativ dersom mor og barn trives med det.

Morsmelk gir ikke bare barnet energi og næringsstoffer, men inneholder en rekke komponenter som er gunstige for barnet.

Morsmelk beskytter nemlig mot infeksjoner, inneholder komponenter som er gunstige for utvikling av immunforsvaret, og inneholder også hormoner og enzymer som påvirker fysiologisk modning.

Så lenge barnet vokser og trives, og så lenge mor trives med ammingen, er det ingen grunn til å gi barnet annen mat og drikke enn morsmelk de første seks månedene. I denne perioden gir morsmelk all næring og væske barnet trenger, med unntak av D-vitamin som bør gis fra barnet er fire uker gammelt.

Hvis mor ikke kan amme, må barnet få morsmelkerstatning de første 4 mnd. 

Mat fra 4 mnd alder

I følge de nye rådene bør man gradvis introdusere fast føde fra 4 måneders alder hvis barnet viser tegn på å trenge mer mat, eller mors situasjon eller ønske tilsier det.

Mange barn viser en tydelig interesse for å smake på mat fra de er 4 måneders alder, og hvis dette er tilfellet er det altså ingenting i veien for å starte forsiktig med fast føde i tillegg til morsmelk.

En fordel med dette, er at barnet tidlig venner seg til nye smaker. Det er imidlertid ikke funnet noen helsefordeler ved introduksjon av fast føde før seks måneders alder for barn som vokser tilfredsstillende og trives med amming.

Anbefalinger for morsmelk, morsmelkerstatning og introduksjon av mat.