Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Hele 26 % mindre slag blant menn som spiser mye frukt, bær og grønnsaker.

Nylig ble det publisert en studie som viser at flavonoler som finnes plantebasert mat og drikke, kan bidra til å redusere risikoen for hjerneslag, særlig hos menn.

Den gunstige effekten av plantestoffene flavonoler vises blant de som får i seg mest over lang tid.

Slag er en vanlig sykdom

I følge Folkehelseinstituttet får om lag 13 000 nordmenn et akutt hjerneslag hvert år.

Hjerneslag er en karsykdom som i ni av ti tilfeller skyldes at blodårene i hjerne tilstoppes på grunn av åreforkalkning eller blodpropp. I noen tilfeller kan hjerneslag også skyldes blødninger.

Symptomene på hjerneslag er akutte lammelser, problemer med å snakke og andre symptomer som skyldes at nervene påvirkes av at blodforsyningen til hjernen blir borte. Det er svært viktig med øyeblikkelig hjelp og medisinsk behandling for å redde hjernevev og begrense skadene på hjernen.

Hjerneslag kan forebygges gjennom en sunn livsstil og et sunt kosthold, bl.a. redusert saltinntak. Høyt forbruk av alkohol, overvekt, diabetes og røyking øker risikoen.

Les også: Derfor bør du spise mindre salt.

Flavonoler er gunstige plantestoffer

Flavonoler finner vi mye i løk, grønnkål, purre, brokkoli, blåbær, cherrytomater, epler, rødvin, te, men også andre vegetabiler inneholder flavonoler.

Grønnsaker, frukt og annen plantebasert frukt inneholder en lang rekke plantestoffer. Flavonoider er en stor familie på over 50000 bioaktive polyfenolforbindelser, hvorav flavonoler er den største undergruppen. Flavonoler er også ansett for å være mest bioaktive, for eksempel quercetin, kaemferol, isorhamnetin og myricetin.

Les også: Sen middag kan øke risikoen for slag

Flavonoler knyttes til redusert risiko for slag

Mange epidemiologiske studier har blitt gjennomført for å se om det er en sammenheng mellom inntaket av flavonoler og risikoen for slag. Til tross for at funnene har vært inkonsekvente har man likevel i flere av disse studiene sett at det høyeste inntaket av flavonoler er assosiert med den laveste risikoen for slag.

Den nye studien publisert i Journal of Nutrition er en metastudie som samler resultatene fra flere av de forutgående studiene. Formålet med studien var å samle bevisene for å se om det er et dose-respons-forhold mellom flavonolinntaket og slagrisikoen.

Gjennom cellestudier (in vitro) og studier på mennesker (in vitro) har man forsket på hvorfor flavonoler er gunstige for helsen. Det ser ut til at flavonoler trolig kan redusere utviklingen av slag gjennom påvirking på endotelfunksjon, påvirke blodtrykket, hemme blodplateaggregering og forebygge aterosklerose.

Om studien

Åtte prospektive kohortstudier fra Nederland, Finland og USA tilfredsstilte kravene til metaanalysen. Tallmaterialet inkluderte 5 228 tilfeller av slag blant 280 174 deltakere.

Den statistiske analysen viste at det høyeste flavonolinntaket var assosiert med 14 % redusert risiko for slag med 14 % når både kvinner og menn ble tatt med i analysen. Når menn og kvinner ble isolert, så fant man ingen assosiasjon mellom slagrisiko og flavonolinntak for kvinner, men hele 26 % redusert risiko for menn.

For hver 20 mg flavonolinntak per dag sank risikoen for å utvikle slag med 14 %.

Et annet interessant funn i metaanalysen var at assosiasjonen kun signifikant i de studiene hvor deltagerne hadde blitt fulgt opp i over 15 år. I de langvarige studiene var flavonolinntaket assosiert med 30 % redusert risiko for slag.

Denne metaanalysen viser kun at det er en assosiasjon mellom flavonolinntak og slagrisiko. Det er ikke fastslått at det er en årsakssammenheng her. Det må derfor ytterligere forskning til før det kan anbefales et konkret inntak av flavonoler som et forbyggende kosttiltak mot slag.

Kilder:
  • Wang ZM, Zhao D, Nie ZL, Zhao H, Zhou B, Gao W, Wang LS, Yang ZJ. Flavonol intake and stroke risk: A meta-analysis of cohort studies. Nutrition. 2014;30(5):518-23. doi: 10.1016/j.nut.2013.10.009.
  • Graff-Iversen S, Selmer R, Hånes H. Hjerneslag - årsaker og forebygging. Folkehelseinstituttet, 2012. http://www.fhi.no/artikler/?id=42974
  • Erdman JW Jr, Balentine D, Arab L, Beecher G, Dwyer JT, Folts J, Harnly J, Hollman P, Keen CL, Mazza G, Messina M, Scalbert A, Vita J, Williamson G, Burrowes J. Flavonoids and Heart Health: Proceedings of the ILSI North America Flavonoids Workshop, May 31–June 1, 2005, Washington, DC. J Nutr. 2007;137(3 Suppl 1):718S-737S.
Annonse:

Sunn&Sprek

Bli med i Sunn&Sprek

Tjenesten er GRATIS og gir deg tilgang til:

  • Webtrening: Tren hvor du vil sammen med en av våre instruktører. Velg mellom styrke/kondisjon, yoga, eller pilates.
  • Sunne, smakfulle oppskrifter med utregnet energi- og næringsinnhold
  • Nye treningsplaner, oppskrifter og tips hver uke