Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

De gunstige helseffektene av å spise laks oppveier for eventuelle uønskete stoffer. 

Laks er en god kilde til omega-3 og inneholder i tillegg næringsstoffer som vitamin D, selen og jod som er viktig for helsen vår.

Alt dette er næringsstoffer som kroppen trenger, men som i all annen mat, finnes det også uønskete stoffene i sjømat.

I laks, som i all fet fisk, er det de organiske miljøgiftene som dioksiner, dioksinliknende PCB og brommerte flammehemmere som er av betydning. Nivåene av tungmetaller i oppdrettslaks er svært lavt og vil ikke bli diskutert nærmere her.

Tolerabelt ukentlig inntak

For å kunne vurdere hvor risikabelt inntak av de organiske miljøgiftene kan være for oss forbrukere, har man beregnet hvor mye vi kan få i oss av et slikt stoff hver uke gjennom hele livet uten noen fare for helseskade.

Denne mengden kalles tolerabelt ukentlig inntak. En kvinne på 65 kg kan da få i seg 910 pikogram dioksiner hver eneste uke fra hun er født til hun dør uten noen form for helsefare.

Dette tallet er temmelig "gresk" for de fleste av oss, men her er et eksempel:

Hvis hun skal spise nok laks til å fylle hele denne dosen med dioksiner, må hun spise 1 kg laks hver uke hele livet gjennom.

Det tilsvarer laks til middag nesten hver dag hele uken. Det er heller ikke slik at hun blir syk dersom denne grensen overstiges innimellom, for det er lagt inn en betydelig sikkerhetsmargin opp til det nivået der helsefaren faktisk inntreffer (ofte 10 eller 100 ganger høyere).

Miljøgifter i annen mat også

Andre matvarer som egg, melk og kjøtt bidrar også med organiske miljøgifter, og det er summen av disse bidragene som er interessant i forhold til om tolerabelt ukentlig inntak overstiges eller ikke.

Mindre dioksiner i dagens opprettslaks

De siste årenes utbytting av marine fôrråvarer med vegetabilske alternativer har gitt en nedgang i innholdet av dioksiner og dioksinliknende PCB i dagens oppdrettslaks sammenliknet med den oppdrettslaksen vi hadde for 15 år siden.

Les også: Mindre omega-3 i dagens laks

Den positive effekten av gunstige næringsstoffer oppveier for uønskete stoffer

I mange land har man gjennomført omfattende arbeid for å prøve å komme frem til hvor stor betydning fremmedstoffene i fisken har for oss. Hver eneste en av disse rapportene har konkludert med at næringsstoffene i fisken er så viktige for vår helse at det langt overveier de eventuelt helseskadelige effektene av de uønskete stoffene. De fleste av oss spiser for lite fisk, og den norske befolkning anbefales å øke sjømatinntaket sitt. Denne anbefalingen gjelder også barn og gravide.

Artikkelen er et utdrag fra artikkelen "Funkisfisk for folk flest", Norsk tidsskrift for ernæring
Annonse:
Annonse: