Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Reduserer risiko for kreft, men hva med hjerte- karsykdom?

Hvitløkens helsebringende egenskaper har det blitt forsket mye på. Hvitløk reduserer sannsynligvis risikoen for kreft i tykk- og endetarm, men når det kommer til hjerte- og karsykdom er resultatene motstridende. En stor analyse (metastudie) nylig publisert i Nutrition Reviews ser nærmere på dette.

Høy kolesterol gir økt risiko for hjerte- og karsykdom

Høyt kolesterol er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom, særlig infarkt og aterosklerose. Tilstanden behandles med medisiner, men også tilpasninger i kosten er viktig. Les mer i Slik unngår du hjerte- og karsykdom..

Flere, men ikke alle studier, viser at hvitløk kan redusere totalkolesterolet, LDL-kolesterolet (low density lipoprotein) og triglyserider, og dermed redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Hvitløk kan senke kolesterolet

Nylig gikk tre forskere gjennom 39 studier om hvitløk og kolesterol, og oppsummerte sine funn i den største analysen som er gjort hittil på dette området.

Resultatene fra denne metastudien viser at hvitløk kan redusere totalkolesterolet med 8 % hos personer med forhøyet kolesterol, dersom hvitløk brukes i mer enn to måneder.

Hva slags hvitløk, hvor mye og hvor lenge?

Det har blitt forsket på effekten av rå hvitløk, hvitløkpulver, hvitløkolje og modnet hvitløkekstrakt i ulike studier. En del tyder på at modnet hvitløkekstrakt har best effekt sammenlignet med hvitløkpulver, svakere effekt for hvitløkolje og uklar effekten av rå hvitløk.

Mengdene som har vært brukt har variert og det er vanskelig å bestemme mengden av aktive ingredienser i de ulike preparatene og i rå hvitløk pga naturlig variasjon og behandling.

Følgende doseringer har vært brukt i studier:

  • Hvitløkpulver: 600-5600 mg/dag
  • Hvitløkolje: 9-18 mg/dag
  • Modnet hvitløkekstrakt: 1000-7200 mg/dag
  • Rå hvitløk: 4-10 g/dag

Gunstig med langvarig inntak

Det kan også se ut til at jo lenger du bruker hvitløk, desto bedre blir virkningen. Studier som varte i 13-52 uker viste bedre effekt enn studier som varte i 8-12 uker. Mens studier som kun varte i 2-8 uker viste ingen effekt sammenlignet med placebogruppen.

Mild effekt, få bivirkninger

Sammenlignet med kolesterolsenkende midler er effekten av hvitløk mild til moderat, men nærmest fri for bivirkninger. Bruk av hvitløk i ulike former tåles godt av de aller fleste, til tross for dårlig ånde.

Betydelig reduksjon i risiko for hjerte- og karsykdom

Selv om en 8 % reduksjon i totalkolesterolet virker beskjedent, har dette likevel en helsemessig betydning. Denne effekten er nemlig assosiert med 38 % reduksjon i risikoen for hjertesykdom hos en femtiåring. Når LDL-kolesterolet synker med 9 % kan dette redusere risikoen for hjerte- og karsykdom med 6 %.

Hva med den rå hvitløken?

Til tross for at metastudien viser sterkest resultater for hvitløkpreparater, er det likevel grunn til å bruke hvitløk i matlagingen. Det er fremdeles mye vi ikke vet om hvitløk. Bruk av hvitløk over flere år kan kanskje ha effekt på helsen, det vil fremtidens studier forhåpentligvis oppklare.

Men fremtiden lar ikke vente på seg. Det er bedre å spise hvitløk som en del av et sunt og smakfullt kosthold og kanskje dra inn den helsemessige gevinsten når du blir eldre enn å vente på uhelse og høyt kolesterol og å måtte bruke medisiner resten av livet. For, dersom hvitløk virker, så må du bruke den over lang tid. Når forskningen er mer overbevisende kanskje det kanskje være for seint for den enkelte.

Om om metaanalysen

Kun studier som varte i mer enn to uker, inneholdt en placebokontrollert gruppe, omfattet voksne personer og som testet hvitløk som en enkelt, aktiv substans ble tatt med i metaanalysen. Hele 39 studier ble funnet tilfredsstillende. Dette omfattet 2298 deltagere med en gjennomsnittlig alder på 50 år (20-60 år).

Kilde: Ried K, et al. Effect of garlic on serum lipids: an updated meta-analysis. Nutrition Reviews, 2013 71(5):282–299. doi:10.1111/nure.12012 

Annonse:
Annonse: