Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Ny forskning styrker rådet om å spise nøtter.

En ny, stor studie viser at spiser du ofte nøtter, gjerne daglig, kan du nærmest forlenge livet.

Et hyppig inntav av nøtter er forbundet med lavere totaldødelig og død av spesifikke årsaker uavhengig av andre faktorer som kan påvirke død (mortalitet). Dette er resultatet fra to store studier som er publisert i renomerte New England Journal of Medicine denne måneden.

- Nøtter er rike på næringsstoffer, som umettet fett, fiber, vitaminer og mineraler, og kan beskytte hjerte og blodkar, forebygge kreft, virke betennelsesdempde og ha antioksidative egenskaper, sier epidemiologen Ying Bao til Medscape Medical News.

20 % lavere dødelighet ved daglig nøttespising

Når forskerne sammenliknet de som spiste nøtter med de som aldri spiste nøtter, fant de en lavere dødlighet blant de som spiste nøtter. Den gruppen som spiste nøtter oftes, hadde lavest dødlighet. Resultatene var som følger:

  • De som aldri spiste nøtter: 0 % lavere dødelighet
  • De som spiste nøtter mindre enn 1 gang i uken: 7 % lavere dødelighet
  • De som spiste nøtter 1 gang i uken: 11 % lavere dødelighet
  • De som spiste nøtter 2-4 ganger i uken: 13 % lavere dødelighet
  • De som spiste nøtter 5-6 ganger i uken: 15 % lavere dødelighet
  • De som spiste nøtter 7 eller flere ganger i uken 20 % lavere dødelighet

Det var også en omvent sammenheng mellom nøttespising og død fra kreft, hjertesykdom og respiratoriske syskdommer. Resultatene gjaldt både for peanøtter (som egentlig er en bønne) og nøtter fra trær, f.eks. valnøtter, mandler og hasselnøtter.

Nøtter kan forebygge sykdommer

Tidligere studier har vist at inntak av nøtter virker gunstig på en rekke faktorer som påvirker kroniske sykdommer, slik som høyt kolesterol, betennelser, høyt blodsukker, oksidativt stress og insulinresistens.

Et økt inntak av nøtter er også forbundet med redusert risiko for mange kroniske sykdommer, bl.a. hjerte- og karsykdom, type 2 diabetes, metabolsk syndrom, tykktarmskreft og metabolsk syndrom.

Nøttespising er forbundet med en sunnere vekt

Nøtter er kaloririke og mange bekymrer seg for at hyppig nøttespising kan føre til vektoppgang. Men, denne studien viser at økt inntak av nøtter faktisk var assosiert med mindre vektoppgang og lavere BMI (body mass index). I andre studier har man også sett redusert midjeomkrets, mindre vektoppgang og redusert risiko for fedme ved økt inntak av nøtter.

Les også: Slank av nøtter

Beskjeden norsk anbefaling

I følge kostholdsrådene fra norske myndigheter, bør vi spise 140 gram usaltede nøtter i uken. Dette tilsvarer 20 gram nøtter om dagen, noe som er relativt lite. Det begrensede rådet begrunnes med at nøtter har et høyt energiinnhold og et høyt inntak kan bidra til vektoppgang.

Kanskje er det på tide at rådene om nøtter endres. Det er også en del som tyder på at det ikke bare kan være rom for mer nøtter enn det norske myndigheter anbefaler, men at det også kan være lurt å gi råd om hvor ofte man bør spise nøtter. Det kan nemlig se ut til at hyppigheten av hvor ofte du spiser nøtter er vel så viktig om hvor mye du faktisk spiser.

Kort om studien

Studien inkluderer resultatene fra to store studier, the Nurses' Health Study med 76 464 kvinner som deltok (1980-2010) og the Health Professionals Follow-up Study med 42 498 mannlige deltakere (1986 - 2010). Forskerne så på assosiasjonen mellom inntak av nøtter og dødelighet blant deltagerne ved å følge nøttespisingen fra start og hvert 2-4. år så lenge studiene pågikk. Hele 3 038 853 menneskeår inngikk studien og det ble registrert over 27 000 dødsfall (16200 kvinner og 11229 menn).

- I to store prospektive amerikanske kohorter, fant vi en signifikant, doseavhengig invers assosiasjon mellom inntak av nøtter og total dødelighet, etter justering for potensielle konfundere, skiver forskerne. Sammenlignet med deltagre som ikke spiser nøtter, hadde de som spiste nøtter syv eller flere ganger i uken en 20 % lavere dødelighet.

Studiens styrke og begrensninger

Dette er trolig den største analysen er gjort på nøttespising og totaldødelighet, og den første som ser på nøttespising og dødsårsak. Studiene er prospektive (data registreres forløpende mens studien pågår), stort tallmateriale (mer enn 27 000 dødsfall), 30 års oppfølging av deltageren og flere ganger registrering av kosthold og livsstilsfaktorer mm.

Studien kan likevel ikke slå fast en årsakssammenheng mellom nøttespising og dødfallene. Men styrker konklusjonene fra andre kliniske forsøk og observasjonsstudier om at det er sunt å spise nøtter ved en rekke kroniske sykdommer. Studien bygger på rapporter deltagerne selv har gitt. Her kan det være rom for feil i registreringene. Vi har heller ikke informasjon om nøttene som ble spist var naturelle, krydret, saltet eller ristet/fritert i olje.

Kilder:
Barclay L. Nut Consumption Linked to Lower Mortality. Medscape Medical News, November 20, 2013 http://www.medscape.com/viewarticle/814767
N Engl J Med. 2013 Nov 21;369(21):2001-11. doi: 10.1056/NEJMoa1307352.
Association of nut consumption with total and cause-specific mortality.
Bao Y, Han J, Hu FB, Giovannucci EL, Stampfer MJ, Willett WC, Fuchs CS.
Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Helsedirektoratet, 2011.
Annonse:

Sunn&Sprek

Bli med i Sunn&Sprek

Tjenesten er GRATIS og gir deg tilgang til:

  • Webtrening: Tren hvor du vil sammen med en av våre instruktører. Velg mellom styrke/kondisjon, yoga, eller pilates.
  • Sunne, smakfulle oppskrifter med utregnet energi- og næringsinnhold
  • Nye treningsplaner, oppskrifter og tips hver uke