Foto: Thinkstock

Mindre salt i ferdigmat kan påvirke helsen din.

Hjerte- og karsykdom er en av våre vanligste dødsårsaker. Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom og høyt saltinntak er assosiert med forhøyet blodtrykk.

En reduksjon i saltinntaket i befolkningen kan føre til redusert blodtrykk og dermed færre tilfeller av hjerte- og karsykdom. Studier har vist at dette kan også redusere utgifter til medisiner.

Norske anbefalinger

Saltinntaket i Norge ligger på rundt 10 gram per dag, selv om dette varierer fra person til person. Inntaket er dobbelt så høyt som det Helsedirektoratet anbefaler som maksimalt inntak. Industribearbeidede matvarer anslås å bidra med ¾ av saltinntaket, mens rene råvarer kun bidrar med 1/10 av saltinntaket vårt.

Helsedirektoratet anbefaler matvareindustrien å redusere saltinnholdet i industribearbeidede matvarer.

De nordiske landene har som mål å redusere det gjennomsnittlige saltinntaket til 6 gram daglig for voksne og 3-4 gram per dag for barn. Anbefalt daglig inntak på individnivå er 5 gram per dag for voksne.

Strategier for å få ned saltinntaket – hva virker?

I en nederlandsk studie ble tre strategier for å redusere saltinntaket analysert:

1) å erstatte saltrik mat med saltfattig mat,

2) å redusere saltinnholdet i industribearbeidet mat, og

3) å følge anbefalingen om maksimalt saltinntak.

Analysen viste at den mest effektive strategien for å få ned saltinntaket var å få industrien til å redusere saltinnholdet i industribearbeidet mat og å få forbrukeren til å velge matvarer med mindre salt.

Dersom saltinntaket i befolkningen kan reduseres til 6 gram per dag, kan tilfeller med akutte hjerteinfarkt reduseres med 4,8 %, tilfeller av hjertesvikt reduseres med 1,7 % og tilfeller av salg reduseres med 5,8 %. Redusert saltinntak kan også forlenge livet med 0,15 år for en 40-åring viser analysen.

Dette høres kanskje ikke så mye ut, men på et nasjonalt nivå har dette stor betydning. I følge NHI.no registreres det 10 000 – 15 000 tilfeller av hjerteinfarkt årlig i Norge, dvs. omtrent 40 tilfeller per dag. En reduksjon i saltinntak kan dermed i teorien forebygge 480 – 720 tilfeller årlig eller 2 tilfeller om dagen.

Slik velger du mat med mindre salt

Matvarer som pizza, pølser, brød, frossen eller ferske ferdigretter, snacks, kjøttpålegg, røkt mat, bacon, posemat og sauser er viktige saltkilder. Å velge en annen matvare fra samme kategori kan redusere saltinntaket ditt.

Det betyr at du må lese på næringsdeklarasjonen på matvarenes etikett og velge den med et lavere salttall eller natriuminnhold. Det kan også lønne seg å velge nøkkelhullsmerket mat. Dette er en øvelse som kanskje tar litt tid i begynnelsen, men etter hvert vet du hvilken matvare du skal velge neste gang du handler.

Gevinsten er at du reduserer saltinntaket ditt. Dette kan påvirke blodtrykket ditt og dermed risikoen du har for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Og, selvsagt er det bra om du også salter maten mindre selv også.

Oppfordring til industrien

Ferdigmat kan bidra til et høyt saltinntak hos personer som bruker mye av disse matvarene.

Mange, vet ikke hvor mye salt maten faktisk inneholder, men velger matvarer ut fra smak, pris og vaner.

Dersom industrien gradvis reduserer saltinnholdet i den ferdigproduserte maten, kan dette faktisk ha en direkte betydning for den enkeltes helse. Dette er et viktig ansvar.

Saltinnholdet kan reduseres, og matvaren kan også merkes med redusert saltinnhold slik at det blir lettere for forbrukeren å velge sunnere. Bruk av nøkkelhullsmerket mat kan guide forbrukeren mot sunnere produkter.

Kilder:

Utviklingen i Norsk kosthold 2013. Helsedirektoratet, 2013.

Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. Sosial- og helsedirektoratet, 2005.

Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1. Summary, principles and use. Nordic Council of Ministers, 2013.

Hendriksen MAH, Hoogenveen RT, Hoekstra J, Geleijnse JM, Boshuizen HC, van Raaij JMA. Potential effect of salt reduction in processed foods on health. Am J Clin Nutr December 11, 2013 doi: 10.3945/ajcn.113.062018

Akutt hjerteinfarkt - en oversikt. NHI.no http://nhi.no/sykdommer/hjerte-kar/koronarsykdom/hjerteinfarkt-oversikt-1515.html