Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Antioksidanter i rødvin påvirker verken helse eller levetid.

Resveratrol er et polyfenol, en type antioksidant som vi finner i røde druer, rødvin, sjokolade og visse bær og røtter. Antioksidanten anses å virke betennelsesdempende og ha antikreftegenskaper hos mennesker. Den er også forbundet med økt levetid i hos noen dyr.

Nå viser en stor kohortstudie fra Italia at kostholdets innhold av resveratrol trolig har liten betydning for helse og levetid, i allefall hos eldre personer.

Dette er resveratrol

Polyfenolet reserveratrol kjent som antioksidanten i rødvin, har blitt forsket på gjennom dyreforsøk, in vitro-forsøk (laboratorie) og kosttilskuddsforsøk. Gjennom disse forsøkene har man sett at det har hatt betennelsesdempende egenskaper, noe som har gitt forhåpninger om at resveratrol også kan redusere risikoen for kreft og hjertesykdom.

I 1992 lanserte forskerne Siemann og Creasy idéen «Det franske paradoks». En teori om at franskmenns lave forekomst av hjerte- og karsykdom til tross for høyt kolesterol- og mettet fettinntak kunne skyldes et høyt inntak av resveratrol og andre polyfenoler gjennom rødvin.

Men det foreligger ingen befolkningsundersøkelser (populasjonsbasert kohortstudie) som kan bekrefte at dette faktisk er tilfelle i det virkelige liv.

Om studien

Formålet med studien var å undersøke om nivået av resveratrol som vi får gjennom vanlig mat har noe å si for betennelse, kreft, hjerte- og karsykdom og dødelighet hos mennesker. Studien som ble gjennomført i Chianti-regionen i Italia inkluderte 738 eldre (over 65 år) kvinner og menn. De ble fulgt opp i 9 år i perioden 1998 til 2009.

Hovedsakelig ønsket forskerne å se på forskjeller i generell død (fra alle årsaker), men også markører på betennelse, kreftforekomst og hjerte- og karsykdom ble registrert.

Inntak av resveratrol, f.eks. ved et glass rødvin, gir målbart nivå av resveratrol-nedbrytningsprodukter i urinen allerede 6-15 timer etter inntak. Ved å måle innholdet av resveratrol-nedbrytningsprodukter i urinen, kunne de få et mål ulike nivåer kunne ha noe si si for sykdomsforekomst eller død. Urinnivået ble målt gjennom 24 timer ved oppstarten av studien og ved det 3., 6. og 9. året.

Forskerne konkluderte med at det var ingen forskjeller mellom urinnivå av resveratrol og sykdom eller død.

Betrakninger

Gruppen (kvartilen) med det høyeste resveratrolnivået hadde også det høyeste alkoholinntaket. Disse røykte mest, men var også mest aktive. Man kan tenke seg at de negative effektene av alkohol og røyk har utlignet den gunstige effekten av resveratrol. Forskerne registrerte når deltagerne døde, men de hadde ikke tilgang til dødsårsak. Dermed vet vi ikke om det er var forskjeller i dødsårsak mellom gruppene med ulikt nivå av resveratrol.

Det mest interessante med studien blir nærmest nevnt i en bisetning, nemlig at de som hadde det høyeste resveratrolnivået hadde lavest kognitiv svekkelse, f.eks. demens. Også, når de sammenlignet deltagerne som hadde påvist resveratrolnivå i urinen mot de som hadde null resveratrol fant de lavest mental svekkelse hos dem med resveratrol.

Svært mange mål på helse og sykdom ble registrert i studien, til tross for at forskerne konkluderer med at ingen forskjeller ble funnet, var det likevel en svak signifikant lavere prevalens av koronarhjertesykdom og diabetes i gruppen med høyt resveratrolnivå sammenlignet med den med det laveste nivået. Derimot var det ingen forskjeller mellom gruppene på følgende faktorer: alder, utdanning, BMI, betennelsesmarkører, blodtrykk, totalkolesterol og HDL- og LDL-kolesterol, triglyserider, slag, kreft og kronisk nyresykdom.

Død og forekomst av slag var høyere hos deltagerne som hadde null påvist resveratrol i urinen sammenlignet med dem som hadde et påvist nivå.

Konklusjon

Å drikke rødvin, spise sjokolade og andre matvarer med høyt resveratrolnivå gir neppe et lengre liv eller bedre helse. Kanskje kan det ha en betydning for utvikling av aterosklerose, diabetes og mental svekkelse. Det er likevel et lite håp om at rødvinen kan ha en helseeffekt, men for å få klarhet i dette bør flere studier gjennomføres. Helseeffekten kan også skyldes flere polyfenoler og ikke bare resveratrol.

Semba RD, Ferrucci L, Bartali B, Urpí-Sarda M, Zamora-Ros R, Sun K, Cherubini A, Bandinelli S, Andres-Lacueva C. Resveratrol levels and all-cause mortality in older community-dwelling adults. JAMA Intern Med. 2014 Jul;174(7):1077-84. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.1582. 
Annonse:
Annonse: