Foto: Creative Commons/Galant

Økologisk mat er ikke alltid sunnere, men noen økologiske matvarer kan være bedre enn andre.

Det er mange grunner til å velge økologisk mat. Hensyn til miljøet, dyrevelferd, og egen helse er noen av dem. Noen velger også økologisk fordi de syns det smaker bedre.

Hvor sunn er økologisk mat?

Det har blitt gjort mange studier i forhold til økologisk mat og helse. Noen undersøkelser kan tyde på at det er mer av visse næringsstoffer i økologisk mat enn i konvensjonelt dyrket mat.

Det kan blant annet se ut til at det er sunnere å velge økologisk melk, frukt og grønnsaker enn tilsvarende matvarer som ikke er økologiske.

Andre studier viser ingen forskjell på økologisk mat og konvensjonelt dyrket mat verken mht næringsstoffer eller matens innvirkning på helsen.

Hva er økologisk mat?

Økologisk mat produseres på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov. Det stilles strenge krav til hvordan økologisk mat skal produseres, og matvarene må holde like god kvalitet som annen mat.

Mat fra økologisk landbruk er framstilt med bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel og uten kjemiske sprøytemidler.

Økologisk husdyrhold sikrer alle dyr muligheten til bevegelse utendørs, også utenom beitesesong. Inne har dyra mer plass enn i konvensjonell drift. Dyrene får økologisk fôr.

Økologisk melk

Undersøkelser i flere land viser at økologisk melk skiller seg fra konvensjonell melk ved at den økologiske melken inneholder mer omega 3-fettsyrer. Noen målinger viser også at økologisk melk kan ha et høyt innhold av vitamin E.

Dette skyldes at økologiske kuer fores med mer kløver og gress og mindre korn og importert proteinfor enn andre kuer.

Mer antioksidanter i økologisk frukt og grønt?

En del undersøkelser tyder på at økologiske frukt og grønnsaker inneholder mer fytokjemikalier enn vanlig frukt og grønt. En god del av disse stoffene er antioksidanter som beskytter plantene mot nedbrytning og skade.

Fytokjemikalier fungerer som en del av plantenes immunsystem ved å beskytte mot angrep av mikroorganismer, innsekt, kulde, sollys og tørke.

Antioksidanter og andre fytokjemikaler har også vist seg å ha en forebyggende effekt hos oss mennesker både når det gjelder kreft, hjerte- karsykdom og flere andre sykdommer.

Sammenhengen mellom antioksidanter og økologisk mat

Økologisk mat blir ikke utsatt for sprøytemidler, og får også mindre kunstig gjødsel. Dette gjør at økologisk dyrket mat får mindre ”kunstig” motstandskraft og vekstforhold som er mer ”stressende”.

For å klare å vokse opp må de derfor øke sitt innhold av beskyttende stoffer, altså antioksidanter og andre fytokjemikalier.

Dette kan være grunnen til at økologisk dyrket frukt og grønt kan inneholder mer antioksidanter enn frukt og grønnsaker som er dyrket på vanlig måte.

Økologisk eller ikke?

Til tross for at en del studier tyder på at det er mer antioksidanter i økologisk dyrket mat, er det få studier som viser at vi får et økt nivå av disse gunstige stoffene i blodet etter å ha spist økologisk frukt og grønt.

Dermed er det vanskelig å si om økologisk frukt og grønt er sunnere enn annen frukt og grønt. Kanskje er det heller slik at det er mengden frukt og grønt du spiser som er avgjørende for helsen, ikke om den er økologisk eller ei.

Når det gjelder melk, er det en del som tyder på at det kan være lurt å velge økologisk melk fremfor annen melk, men fremdeles trengs det mer forskning før man med sikkerhet kan si at det er sunnere å velge økologisk mat.

Kilder:
Bioavailability and nutritional effects of carotenoids from organically and conventionally produced carrots in healthy men. Berenike A. Stracke1, Corinna E. Ru ̈fer1, Achim Bub1, Karlis Briviba1, Stephanie Seifert1, Clemens Kunz2 and Bernhard Watzl1. British Journal of Nutrition (2008), 1-9
Nutrition-related health effects of organic foods: a systematic review.Alan D Dangour, Karen Lock, Arabella Hayter, Andrea Aikenhead, Elizabeth Allen, and Ricardo Uauy.American Journal of Clinical Nutrition. July 2010
http://www.kolonihagen.no/arch/_img/9077948.pdf
www.matportalen.no
www.melk.no