Foto: Lise von Krogh

Antioksidanter i te kan beskytte huden mot sommerens skadelige UV-stråler.

Grønn te er rik på helsebringende antioksidanter. Nå viser en ny studie fra Tyskland at også huden tjener på at du drikker grønn te. I følge forskerne fra Universitet i Witten-Herdecke kan inntak av grønn te-polyfenoler øke hudens beskyttelse mot solstråler, øke hudens kvalitet og beskytte mot synlige tegn på aldring.

Slik ble studien gjennomført

I studien deltok 60 europeiske, hvite kvinner som ble fulgt opp i tolv uker. De ble tilfeldig fordelt i to gruppen. Den ene gruppen drakk en liter grønn te-drikk daglig og den andre gruppen en kontrolldrink som var til forveksling lik den grønne teen, men uten de gode antioksidantene. I løpet av studien ble det tatt både blodprøver og analyser av huden, ved start, etter seks uker og ved avslutning.

Studien var en såkalt randomisert, dobbelt-blind placebokontrollert studie, det vi kaller gullstandard blant studier. Denne brukes for å finne ut om en bestemt type behandling virker.

Flere gunstige effekter på huden

Etter tolv uker med tedrikking fant forskerne flere forskjeller mellom de to gruppene. Kvinnene som drakk grønn te hadde fått redusert volum, ruhet og flassing av huden, mens hudens tetthet, blodsirkulasjon og fuktighet hadde økt. Det viktigste derimot var at katekinene beskyttet huden mot skadelig UV-stråling, men noen effekt på rynker så dem ikke.

Beskytter huden fra innsiden

Polyfenolene i grønn te tas lett og raskt opp i kroppen, men hvorfor grønn te virker beskyttende på huden er ikke helt kartlagt. Forskerne tror dette kan skyldes at teens antioksidanter absorberer UV-strålende før de skader huden. Antioksidantene beskytter hudens DNA, fettstoffer og proteiner – de samme stoffene som blir skadet når du blir solbrent.

Spesielle antioksidanter

grnnte-LvkGrønn te inneholder en rekke en type antioksidanter og polyfenoler som kalles katekiner. Det er særlig epigallokatekin-3-gallat (EGCG) har blitt mest studert og ser ut til å være spesielt gunstig for helsen.

Regelmessig inntak av te er forbundet med redusert risiko for hjertesykdom, slag og magesår. Tedrikking har også blitt assosiert med redusert risiko for å utvikle kreft i mage, tykktarm, spiserør, lunger og prostata i noen studier, men i andre studier har forskere ikke funnet de samme resultatene

Du må drikke mye for å få effekt

Den grønne te-drikken inneholdt 1400 mg katekiner pr. liter. Dette tilsvarer ca. tre til seks store kopper (2,5 dl) grønn te daglig avhengig av antioksidantinnholdet i den aktuelle tetypen. Grønn te inneholder dobbelt så mye antioksidanter som svart te.

Forskerne konkluderte med at regelmessig inntak av grønn te-polyfenoler beskytter huden mot skadelig UV-stråling og bidrar til å øke den generelle hudkvaliteten hos kvinner.

En enkelt kopp grønn te vil neppe ha noen effekt på huden. Skal du håpe på noen effekt på huden må du drikke mange kopper daglig over flere uker.

Det er heller ikke mulig å omsette resultatene i studien til en solfaktoren som brukes i solkremer. Det er altså ingen grunn til å bytte ut solkrem med grønn te, men heller bruke begge to.

Kilder:
  1. Heinrich U, Moore CE, De Spirt S, Tronnier H og Stahl W. Green Tea Polyphenols Provide Photoprotection, Increase Microcirculation, and Modulate Skin Properties of Women. Journal of Nutrition 2011 doi: 10.3945/jn.110.136465.
  2. Henning SM, Fajardo-Lira C, Lee HW, Youssefian AA, Go VLW og Heber D. Catechin Content of 18 Teas and a Green Tea Extract Supplement Correlates With the Antioxidant Capacity. Nutrition and cancer 2003:45(2);226–235.