Foto: Thinkstock

Maten du spiser kan gi urinen merkelig lukt eller farge, men det er ikke sikkert at du oppdager det selv.

En del av oss får illeluktende urin etter å ha spist asparges, og noen får farget urin etter å ha spist rødbeter. Dette fenomenet kalles matvareidiosynkrasi, og er slett ikke så uvanlig.

Når urinen lukter råtten kål

MInst halvparten av oss får illeluktende urin når vi har spist asparges, men det er ikke sikkert at vi klarer å lukte det selv.

En regner nemlig med at 76-90 % av oss ikke er i stand til å kjenne den svovelaktige lukten som kan oppstå fra urinen etter at vi har spist asparges.

Så selv om halvparten av oss faktisk får en illeluktene urin etter å ha spist asparges, er det kun et fåtall av oss som kjenner denne lukten. Og det er kanskje like greit.

Ukjent luktstoff

Til tross for at vi vet at asparges kan gi urinen en ubehagelig lukt, har forskerne foreløpig ikke klart å identifisere de flyktige luktmolekylene. Men det de vet er at de  inneholder svovel.

En teori er at når du spiser asparges, så omdanner kroppen noen stoffer til gassmolekyler som stiger opp av toalettskålen når du tisser.

Selv om lukten av råtten kål er ubehagelig er dette ikke tegn på at det er noe galt med kroppen. Asparges er fortsatt kan fortsatt en sunn grønnsak.

 asparges2

Beeturi – rød urin

Noen kan oppleve at urinen får en rødlilla farge etter at de har spist rødbeter. Dette er ikke like vanlig som å få illeluktende urin etter å ha spist asparges, men heller ikke helt uvanlig.

Om du får rødlilla urin eller ikke etter å ha spist rødbeter, avhenger av en rekke forhold både i kroppen og i selve rødbeten. Derfor kan det hende at du noen ganger får farget urin etter å ha spist rødbeter, og noen ganger ikke.

Noe av det som virker inn på om du får rød urin eller ikke, er type rødbete, dyrkningsforhold og hvordan rødbetene tilberedes. Hvordan du fordøyer maten, og om du har jernmangel eller ikke, virker også inn. Undersøkelser viser nemlig at det er vanligere med rød urin etter et rødbetemåltid ved jernmangeanemi eller vitamin B12-mangel (pernisiøs anemi).

Rødfarge avhenger av høsting og tilberedning

Det er de røde pigmentene betacyaniner, og de gule pigmentene betaxantiner som gjør at rødbetene får en kraftig rødfarge. Hvor mye det er av disse pigmentene, avhenger blant annet av når rødbetene blir plantet og høstet.

Hvordan rødbetene tilberedes påvirker også hvor godt rødbetenes farge bevares. Disse pigmentene er nemlig mest stabile ved en lett syrlig pH (4-5). Det betyr at dersom du tilsetter noe syrlig, for eksempel sitron eller eddik, under matlagingen, så bevarer du fargen bedre. Og dermed er risikoen for at du tisser rødt etter å ha spist rødbetene større. 

Dersom rødbetene blir liggende i solen eller lagres lenge, minsker pigmentinnholdet. Det samme gjør frysing og tining. Rødbeter som er oppbevart på denne måten, gir derfor høyst sannsynlig ikke rød urin.

Fordøyelsen spiller inn

Når du spiser rødbetesuppe eller rødbetepuré, må pigmentene gå hele igjennom magesekken og tarmen før de tas opp i kroppen - helt intakte. Dette er nødvendig for at urinen skal bli rød.

Det betyr at du bør helst utskille lite syre i magesekken og at maten bør passere den sure magesekken relativt raskt. Syredempende midler kan bidra til at dette skjer, slik at de som bruker syredempende midler har større sjanse for å få rød urin av å spise rødbeter. Eldre mennesker kan også lettere få rød urin pga. mindre syreproduksjon.

Dersom rødbetene eller retten inneholder vitamin C eller oksalsyre (fra rødbeteblader, spinat og rabarbra) vil rødfargen beskyttes mot magens sure miljø. Slike retter vil derfor lettere føre til rød urin. 

Alle får litt rødere urin

Selv om vi ikke ser det med det blotte øyet, er det faktisk slik at alle får rød urin av rødbeter. Men det er først når mengdene med fargestoffer blir svært store, at du kan se det i toalettskålen.

Dersom du virkelig spiser et stort rødbetemåltid, kan til og med avføringen få en rødlilla farge.

Fenomenet er helt ufarlig og er ikke et symptom på sviktende nyrer. Rødbeten er dessuten en næringsrik rot som vi godt kan spise mer av.

Dersom du har rød urin eller rød avføring i mange dager, er det ikke sikkert at det skyldes rødbeter, men en underliggende sykdom. Da anbefales det å oppsøke lege.

Kilder:
Beeturia. Allergy Advisor Educational Review. http://www.allergyadvisor.com/Educational/Febr03.htm
Asparagus and artichoke. . Allergy Advisor Educational Review. http://www.allergyadvisor.com/Educational/April03.htm
Mitchell SC. Food Idiosyncrasies: Beetroot and Asparagus. The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2001:29(4);539-543.