Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Økt berikning skal sikre vitamin D-inntaket i befolkningen.

Nasjonalt råd for ernæring foreslår nye tiltak for å øke inntaket av vitamin D i befolkningen i rapporten Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status i Norge.

Bakgrunnen for dette er at vi ser at flere grupper ikke får i seg nok vitamin D fra kosten. Gjennom å berike flere matvarer, så kan vi sikre at de med det laveste inntaket får bedret statusen sin. Dette kan ha betydning på forekomsten av rakitt (skjelettsykdom hos barn) og risikoen for akutte luftveisinfeksjonen.

En moderat berikning kan forebygge alvorlig vitamin D-mangel hos flere samtidig som det er svært liten risiko for at noen får for høyt inntak.

Mer berikning av mat og drikke

Nasjonalt råd for ernæring foreslår nå at flere matvarer tilsettes vitamin D:

 • All drikkemelk
 • Plantebaserte alternativer til drikkemelk som soya-, havre- og risdrikke
 • Brød
 • Juice
 • Matoljer

I tillegg foreslår de at mengden vitamin D i drikkemelken økes moderat.

Mange ungdom får ikke i seg nok vitamin D

Nye undersøkelser viser at ungdom har et vitamin D-inntak som ikke er tilfredsstillende. Helseundersøkelsen Fit Futures i Tromsø viste at flertallet av ungdommene i 1. trinn på videregående ikke hadde normal vitamin D status. Dette gjaldt halvparten av jentene og hele 70 % av guttene. Og 1 av 6 ungdommer hadde vitamin D-mangel.

Fra andre undersøkelser vet vi at voksne får i seg kun halvparten av dagsbehovet fra mat og drikke (når kosttilskudd ikke medregnes). Mens 13- og 9-åringer får i seg omlag 1/3 av dagsbehovet fra kosten. Blant ikke vestlige innvandrere, ser vi enda flere med lav vitamin D-status og vitamin D-mangel.

Risikofaktorer for vitamin D-mangel:

 • Lavt inntak av kosten (fisk, tran og berikede melkeprodukter)
 • Begrenset eksponering for sollys (lite utendørs, bekledning)
 • Mørk hud

Det er viktig med nok vitamin D

Vitamin D er nødvendig for at kroppen skal ta opp kalsium fra tarmen. Det er også viktig for bygging og vedlikehold av skjelett og tenner. Lavt vitamin D kan føre til et svekket skjelett og risiko for benbrudd.

Forskning viser at tilskudd av vitamin D til personer med vitamin D-mangel, kan minske risikoen for akutte luftveisinfeksjoner.

Vitamin D kan trolig forbygge kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdom, tykktarmskreft og autoimmune sykdommer, men her mangler vi gode studier som bekrefter årsakssammenhengen og som kan si noe om hvilke doser som virker på hvem.

Dagens kilder til vitamin D

Solen vil for mange være en god nok kilde i sommermånedene. Om vinteren er de beste vitamin D-kildene  fet fisk, f. eks. sild, laks, makrell, ørret og kveite, samt egg og vitamin D-berikede matvarer som margarin, smør og visse typer lettmelk.

Ved utilstrekkelig inntak av disse matvarene eller sollys anbefales det å ta kosttilskudd med vitamin D, f.eks. tran, vitamin D-dråper og multivitaminer.

Hvis du er i risikogruppen bør du ta tilskudd

Befolkningsgrupper med lavt inntak av vitamin D og/eller lite sollys anbefales et tilskudd på 10 µg vitamin D daglig. Dette gjelder særlig spedbarn, barn, eldre som bor på sykehjem/aldershjem, ikke-vestlige innvandrere og vegetarianere samt gravide. Elder over 75 år som får lite vitamin D fra kosten og som er lite utendørs skal ta 20 µg daglig.

Spedbarn som fullnæres på morsmelkerstatning trenger ikke vitamin D-tilskudd, da morsmelkerstatningen er tilsatt nok vitamin D. Spedbarn som ammes bør få 10 µg daglig. Dersom barnet får litt morsmelkerstatning må tilskudd justeres deretter.

Unngå overdosering

Et viktig budskap Nasjonalt råd for ernæring kommer med, er at overdreven bruk av vitamin D bør unngås. Det har vært en økning i antallet personer som tar høydose vitamin D.

- Overdosering bør unngås, selv om dette er populært å ta. Selv om det nå er tillatt med høydose vitamin D, så anbefaler vi ikke dette, sa Håkon Meyer på lanseringsmøtet av rapporten.

For mye vitamin D kan føre til forkalkning (hyperkalsifisering) som kan gi alvorlige symptomer i nyrene, skjelettet, muskler, mage- og tarm og i hjerne og nervesystemet. Det kan også føre til nyresvikt, kramper, koma og død.

Overdosering skjer ikke gjennom kosten, men skyldes overdreven bruk av kosttilskudd.

Rapporten: Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status i Norge

Nasjonalt råd for ernæring la frem rapporten Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status i Norge den 2. november 2018 (se hele seminaret her). Rapporten erstatter rapporten fra 2006. I den nye rapporten er nye studier på vitamin D-inntak i Norge er tatt med samt de Nordiske næringsstoffanbefalingene fra 2012 og flere randomiserte kliniske studier.

Etter at den forrige rapporten kom i 2006 har anbefalingen for vitamin D økt fra 7,5 til 10 µg per dag og mange nye studier har blitt publisert. Faktisk publiseres det omlag 4000 artikler om vitamin D årlig. Gapet mellom inntak og anbefaling har økt i befolkingen og mange nordmenn har ligger under det vi kaller normalt god vitamin D-status.

Annonse:

Sunn&Sprek

Bli med i Sunn&Sprek

Tjenesten er GRATIS og gir deg tilgang til:

 • Webtrening: Tren hvor du vil sammen med en av våre instruktører. Velg mellom styrke/kondisjon, yoga, eller pilates.
 • Sunne, smakfulle oppskrifter med utregnet energi- og næringsinnhold
 • Nye treningsplaner, oppskrifter og tips hver uke