Foto: Thinkstock

5 råd du bør følge.

Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge. Hvert år får litt over 30.000 nordmenn en kreftdiagnose. Mer enn én tredel av alle nordmenn vil få en kreftdiagnose i løpet av livet, og nesten 300 000 nordmenn lever i dag med kreft eller har tidligere hatt kreft.

Basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer, vet vi i dag at et sunt kosthold og andre gode levevaner i stor grad kan forebygge kreftsykdommer. En sunn livsstil kan faktisk forebygge nesten halvparten av alle krefttilfeller. I tillegg kan en stor andel av tykktarmskreft og brystkreft forebygges ved screening. Det er altså mye du kan gjøre for å redusere risikoen for å få kreft. Her er noe av det du kan gjøre:

1. Prøv å hold en normal vekt

Ikke alle vet at overvekt og fedme er en stor og viktig årsak til at mange får kreft. Det er derfor viktig at man forsøker å holde en sunn kroppsvekt med en BMI mellom 18,5- 24,9 ettersom dette reduserer risikoen for å flere ulike kreftformer.

2. Spis mer plantemat

Omfattende forskning de siste 20-30 årene har også vist at et kosthold som består av minst 2/3 plantemat i form av fullkornprodukter, grønnsaker, belgfrukter, frukt, bær, nøtter og frø, reduserer risikoen for en rekke kreftformer. Et plantebasert kosthold er også viktig for mijøet og klodens bærekraft. Et rent vegetar- eller vegankosthold beskytter ikke mer mot kreftsykdommer enn et hovedsakelig plantebasert kosthold.

3. Begrens inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt

Ut fra et helseperspektiv bør man spise maksimalt 500 gram rødt kjøtt i uken og så lite bearbeidet kjøtt som mulig. Kjøtt fra storfe, svin og sau regnes blant annet som rødt kjøtt. Begrepet bearbeidet kjøtt brukes om kjøtt og kjøttprodukter som er saltet, røykt eller behandlet på en annen måte for å forlenge holdbarheten. Rådet om å redusere rødt og bearbeidet kjøtt er først og fremst rettet mot forebygging av tarmkreft.

4. Drikk så lite alkohol som mulig

Alkohol øker risikoen for kreft i en rekke organer. Alle typer alkoholholdig drikke har samme effekt. Siden det ikke ser ut til å være noen sikker nedre grense for inntak av alkohol, er det best å ikke drikke alkohol eller drikke alkohol i svært begrensede mengder.

5. Dropp unødvendig kosttilskudd

Det finnes ikke god dokumentasjon på at noe kosttilskudd kan redusere risikoen for kreftsykdommer. Derimot finnes det mye vitenskapelig dokumentasjon som viser at høydosekosttilskudd kan øke risikoen for kreft. Derfor anbefales ikke kosttilskudd for å forebygge kreft. Denne anbefalingen gjelder alle doseringer og alle typer kosttilskudd med mindre kosttilskuddet er anbefalt av helsemyndigheter eller helsepersonell ut fra spesielle forhold. For eksempel tran som de fleste rådes til å ta fordi det gir tilskudd av omega-3 og vitamin D som mange får i seg for lite av.