Effektiv vektreduksjon ved hjelp av pulver og oppfølging.

I 2017 ble det publisert en stor studie i Lancet; DIRECT (Diabetes Remission Clinical Trial) som viste at vektreduksjon hos personer med diabetes type 2, ikke bare ga en betydelig effekt på blodsukker og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, men også kunne reversere sykdommen og i flere tilfeller gi fullstendig remisjon (fri for diabetes). Bak studien sto professor Michael Lean og professor Roy Taylor som begge har lang erfaring innenfor dette fagfeltet.

DIRECT studien viste at de som gikk mest ned i vekt, og som klarte å «slanke bort» sin diabetes, var de som fikk tett oppfølging av helsepersonell samtidig som de fulgte et standardisert vektreduksjonsprogram der de gikk på en såkalt VLCD diett den første tiden. (VLCD = Very Low Calorie Diet = ca. 800 kcal per dag).

Effektiv vektreduksjon med lite kalorier

Nylig ble det publisert en ny studie, en såkalt umbrella review der man sammenliknet flere studier som har blitt gjort i forhold til vektreduksjon og diabetes type 2. Også her fant forskerne ut at den mest effektive måten å gå ned i vekt på var ved bruk av såkalte VLCD dietter.

I denne studien så man også på ulike typer kosthold, og konkluderte med at kostens sammensetning i seg selv har lite å si for vektreduksjonen. Klinisk ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas har doktorgrad på effekt av livsstilsendringer ved diabetes type 2 og er førsteamanuensis ved Universitet i Oslo. Hun sier følgende om den nye studien:

- Studien viser at det er ingen spesiell type kosthold (lav-karbo, høy-karbo, vegetarisk, proteinrik osv.) som gir bedre effekt på vektreduksjon enn andre kosthold. Det som betyr noe, er at man reduserer energiinntaket.

- Studien viser også at for å bli frisk fra sin diabetes type 2, så er det mest effektivt å redusere energiinntaket maksimalt ved bruk av VLCD kurer; altså supper, shaker o.l. som er satt sammen slik at man får i seg det man trenger av vitaminer, mineraler, fett og proteiner, med minst mulig kalorier.

Ifølge Anne-Marie Aas, er forskningen som Lean og Taylor har gjort viktig for den videre behandlingen av personer med diabetes type 2.

- Det er mye som tyder på at denne typen kostbehandling også kan være gunstig ved prediabetes, altså de som enda ikke har fått diabetes type 2, men som har økt risiko for å få det. Dette ønsker vi å forske mer på.

Viktig å gå ned minst 10 kilo

I et intervju forteller Dr. Lean at en vektreduksjon på 10-15 kilo vil gi best forutsetninger for diabetesremisjon og bedre helse. Dette gjelder uavhengig av om man veier 90 eller 140 kilo i utgangspunktet.

Anne-Marie Aas forklarer dette på følgende måte: -Vi ser at det ved diabetes type 2 er en opphopning av fett både i leveren og i bukspyttkjertelen, noe som fører til at insulinet ikke virker som det skal (insulinresistens). Dette er trolig en viktig årsak til at sykdommen utløses. Studier viser at en vektreduksjon på 10-15 kilo, uavhengig av hva vekten er i utgangspunktet, gjør at fettet i lever og bukspyttkjertelen reduseres. Dette kan forklare hvorfor vektreduksjon kan gjøre at man blir frisk fra diabetes.

God oppfølging over tid

Resultatene fra Direct studien har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Nesten halvparten av de som fulgte vektreduksjonsprogrammet reverserte sin diabetes type 2 innen et år. Jo større vekttapet var, desto flere fikk reversert sin diabetes. Av de som gikk ned 15 kilo eller mer fikk 86 % reversert sin diabetes.

Det var også stor bedring i HbA1c, blodtrykk og blodlipider etter både ett og to år, størst i vektreduksjonsgruppen, som i tillegg hadde betydelig mindre bruk av medisiner og skåret bedre på ulike skjema for livskvalitet. Den store suksessen til studien ligger sannsynligvis i den gode oppfølgingen som ble gitt over tid.

Her kan du lese mer om Direct studien og vektreduksjon ved diabetes type 2.

Kilder:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796367/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30852132/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29221645/

http://www.netturul.com/ace_upload_files/ace_1383566400.pdf

https://www.ncl.ac.uk/press/articles/archive/2017/12/directstudy/