Foto: Unsplash, algo

Lav energi diett og oppfølging over tid kan reversere diabetes og gi bedre helse.

Rundt 225 000 personer i Norge har diabetes type 2. I tillegg er det et ukjent antall som har uoppdaget diabetes type 2 eller forstadiet til diabetes type 2 (prediabetes). En stor andel av dem som har diabetes type 2 er overvektige og har insulinresistens. Mange har i tillegg høyt blodtrykk, høye triglyserider, lavt HDL-kolesterol, og stor midjeomkrets (metabolsk syndrom). Diagnosen diabetes stilles vanligvis ved å måle HbA1c som gjenspeiler det gjennomsnittlige blodsukkeret de siste 2-3 månedene. En person som har HbA1c over 48 mmol/mol har per definisjon diabetes.

Behandling av diabetes type 2

En best mulig blodsukkerkontroll er en viktig del av behandlingen av diabetes type 2, ettersom høyt blodsukker øker risikoen for diabetiske senkomplikasjoner. Behandlingen gjøres ved hjelp av et tilpasset kosthold, fysisk aktivitet og eventuelt perorale andiabetika eller insulin. Overvektige personer med diabetes type 2 anbefales å gå ned i vekt fordi det kan forbedre glykemisk kontroll og kadiovaskulære faktorer.

I følge Helsedirektoratets Nasjonale retningslinjer for diabetes, bør overvektige personer med diabetes type 2 tilbys et strukturert livsstilbehandlingsprogram av minst seks måneders varighet der det legges vekt på kalorirestriksjon, fysisk aktivitet og varig atferdsendring. Målet er et varig vekttap på 5-10 %. Dette vil gi redusert blodsukker, redusert behov for antidiabetika, redusert blodtrykk og en økning av HDL-kolesterol og reduksjon i LDL-kolesterol og triglyserider. Alt dette vil til sammen gi en betydelig bedre helse. Den viktigste kostfaktoren for å oppnå vekttap er at det totale energiinntaket er lavere enn forbruket. Både et lavfettkosthold og et kosthold med moderat karbohydratreduksjon har vist seg å gi vektreduksjon. Det samme gjør VLCD dietter og et kosthold der noen av dagens måltider byttes ut med måltidserstattere. Hva slags kosthold som bør følges avhenger av den enkelte persons preferanser og livsstil.

Diabetesremisjon gjennom vektreduksjon

I 2017 ble det publisert en stor studie i Lancet; DIRECT (Diabetes Remission Clinical Trial) som viste at vektreduksjon hos personer med diabetes type 2, ikke bare ga en betydelig effekt på blodsukker og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, men også kunne reversere sykdommen og i flere tilfeller gi fullstendig remisjon.

Studien fra Storbritannia ble ledet av professor Taylor og inkluderte 298 personer der halvparten fikk standard diabetesbehandling, mens den andre halvparten fulgte et standardisert vektreduksjonsprogram; the Counterweight plus program. Studien ble gjennomført av 49 fastlegekontorer i England og Skottland. Alle som fulgte vektreduksjonsprogrammet sluttet med diabetesmedisiner og blodtrykksmedisiner fra første dag i programmet. Hvis blodtrykket ble høyere enn 140/80, begynte de med blodtrykksmedisin igjen.

The Counterweigt plus program består av tre faser:

1. 3-5 mnd med VLCD (Very Low Calorie Diet) i form av shaker og supper (ca. 850 kcal totalt per dag).

2. Gradvis reintroduksjon av mat og økning i energiinntaket over en periode på 2-8 uker. I denne perioden kombineres måltidserstattere (VLCD produkter) med vanlig mat.

3. Vektstabilisering med vanlig mat, enten helt uten måltidserstattere, eller med maks ett erstatningsmåltid. Individualisert energiinntak.

I hele perioden får deltakerne jevnlig oppfølging av helsepersonell som er lært opp i The Counterweight plus program. Deltakerne oppfordres til å ha jevnlig oppfølging av helsepersonell hver mnd i minst 12 mnd fra oppstart.

Målet med Direct studien var primært å se på reversering av diabetes type 2 og endringer i livskvalitet, gjennom vektreduksjon. Reversering av diabetes type 2 var definert ved HBA1C under 48 mmol/mol etter 12 mnds oppfølging, med minst to mnd uten noen form for antidiabetika.

Oppsiktsvekkende resultater i Direct studien

Resultatene fra Direct studien fått internasjonal oppmerksomhet. Nesten halvparten av de som fulgte vektreduksjonsprogrammet reverserte sin diabetes type 2 innen et år. Jo større vekttapet var, desto flere fikk reversert sin diabetes. Av de som gikk ned 15 kilo eller mer fikk 86 % reversert sin diabetes. Etter to år var fortsatt 36 prosent diabetesfri i vektreduksjonsgruppen sammenlignet med tre prosent i kontrollgruppen til tross for at bare elleve prosent hadde beholdt et vekttap på 15 kg eller mer. Det var fortsatt en klar sammenheng mellom grad av vekttap og remisjonsrate: 64 prosent av deltakerne var diabetesfri etter to år hvis de hadde oppnådd vektreduksjon på ti kilo eller mer.
Det var også stor bedring i HbA1c, blodtrykk og blodlipider etter både ett og to år, størst i vektreduksjonsgruppen, som i tillegg hadde betydelig mindre bruk av medisiner og skåret bedre på ulike skjema for livskvalitet.

Direct-studien har vist at det er mulig å oppnå stor vektreduksjon, bedring i alle helsemål – og til og med diabetesremisjon uten kirurgiske inngrep og dyre medisiner som kan gi bivirkninger. Den store suksessen til studien ligger i den gode oppfølgingen som ble gitt, men på et realistisk lavterskelnivå. I dag finnes ikke et slikt tilbud som i Direct studien innenfor det offentlige helsesystemet i Norge.

Kilder:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)33102-1/fulltext?elsca1=tlpr

https://www.ncl.ac.uk/press/articles/archive/2017/09/type2diabetesisreversible/

https://www.ncl.ac.uk/press/articles/archive/2017/12/directstudy/

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/06/24/bli-kvitt-type-2-diabetes-og-spar-milliarder/?fbclid=IwAR3HQo7nu5Br1KH_ckF6CF6GLetpmf4ZskyCaFZuqvBoomCIPBRhbm6iuA0

https://www.counterweight.org

https://www.thesun.co.uk/fabulous/5088492/what-is-the-counterweight-diet-all-you-need-to-know-about-the-weight-loss-programme/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31026353

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6383752/

http://www.netturul.com/ace_upload_files/ace_1383566400.pdf

https://peachclinicalnutrition.com/counterweight-plus

https://lesleyreiddietitian.co.uk/counterweight-plus-programme/

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes

Klinisk ernæring, Christine Hendriksen, Cathrine Borchsenius, Kjetil Retterstøl. Gyldendal forlag.