Foto: Thinkstock.

Røyking, vitamin D-status og kroppsvekt i svangerskapet og amming programmerer barnets fremtidige vekt.

Forebygging av overvekt hos barn starter allerede før unnfangelse, i følge ny forskning. Å ha en sunn kroppsvekt og ikke røyke før du blir gravid kan påvirke barnets vekt ved fire- og seksårsalderen. Men også livsstilen under svangerskapet og hvor lenge barnet får morsmelk spiller også en viktig rolle.

Risikofaktorer tidlig i livet

Sigaretter, lite fisk på tallerkenen eller lite soling, høy vekt før svangerskapet og vektoppgang under svangerskapet samt hvor lenge mor ammer ser ut til å påvirke barnets programmering av appetitt og reguleringen av energibalansen.

Sunn, sprek og frisk i svangerskapet

Viktig å unngå overvekt og fedme hos barn

Mors livsstil kan ha betydning for om barnet blir overvektig i barndommen og hva slags kroppssammensetning det vil ha. Dette kan igjen ha betydning for barnet helse og vekt når det selv blir voksen.

Barn med overvekt eller fedme kan rammes av de samme sykdommene som voksne, dvs. høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes type 2, hjerte- og karsykdom og slag.

Mor påvirker barnet

Flere studier har identifisert en rekke risikofaktorer som kan påvirke sjansen for å bli overvektig i barndommen. Nå viser en studie at desto flere av disse risikofaktorene barnet utsettes for under svangerskapet og like etter fødsel, desto større kanskje er det for at det blir overvektig eller får fedme.

Dette er risikofaktorer som kan gjøres noe med!

Vektøkning i svangerskapet

5 viktige risikofaktorer

En gruppe forskere fra Universitetet i Southampton undersøkte fem risikofaktorer for tidlig fedme hos barn.

Studien som ble publisert i anerkjente The American Journal of Clinical Nutrition inkluderte 991 barn og var en del av Southampton Women's Survey.

De 5 risikofaktorene:

  1. Barnet ammes kun kort tid (ingen eller under 1 måned)
  2. Overvekt hos mor før svangerskapet (BMI: > 30 kg/m2)
  3. Ekstra vektoppgang i svangerskapet
  4. Røyking i svangerskapet
  5. Lav vitamin D-status i svangerskapet

Resultatene fra undersøkelsen viste at fireåringer med 4-5 risikofaktorene hadde fire ganger så høy risiko for å bli overvektig eller få fedme sammenlignet med fireåringer som ikke hadde noen av disse risikofaktorene. Fettmassen i den største risikogruppen var 19 % høyere enn i den laveste.

Ved seksårsalderen hadde disse barna fem ganger så høy risiko for overvekt og fedme og fettmassen var hele 47 % høyere.

Disse forskjellene kunne ikke forklares med kvaliteten på kostholdet eller graden av fysisk aktivitet.

Er barnet dittt overvektig?

De fleste barna hadde minst en risikofaktor

I denne amerikanske undersøkelsen var det kun et fåtall av barna som ikke hadde noen risikofaktorer for overvekt:

  • 148 (15%) hadde ingen risikofaktor
  • 330 (33%) hadde 1 risikofaktor
  • 296 (30%) hadde 2 risikofaktorer
  • 160 (16%) hadde 3 risikofaktorer
  • 57 (6%) hadde 4 eller 5 risikofaktorer

Hva gjør du hvis barnet ditt er overvektig?

Robinson SM, Crozier SR, Harvey NC, Barton BD, Law CM, Godfrey KM, Cooper C, Inskip HM. Modifiable early-life risk factors for childhood adiposity and overweight: an analysis of their combined impact and potential for prevention. American Journal of Clinical Nutrition, 2014; 101 (2): 368 DOI: 10.3945/ajcn.114.094268