Foto: Thinkstock.

Middelhavskost kan være gunstig for hjernen og hukommelsen når du blir eldre, viser en ny studie.

Studien som er publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine, foreslår at middelhavskost supplert med mye olivenolje eller nøtter kan være et verktøy som bevarer hjernen og beskytter mot aldersrelatert kognitiv svikt, slik som demens.

Oksidativt stress og svekkelse av blodårer antas å bidra til utviklingen av aldersrelatert kognitiv svekkelse, som er en sterk risikofaktor for demens.

Den sunne middelhavskosten er bl.a. rik på frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter, fisk og helkorn og olivenolje og mindre mengder kjøtt og meieriprodukter.

Effekten av middelhavskosten skyldes trolig det rike innholdet av antioksidanter og betennelsesdempende stoffer, i følge forskerne. Samtidig foreslår de en annen mekanisme, nemlig den gunstige effekten middelhavskosten har på blodårene som igjen er viktig for hjernens helse. Fra før av vet vi at middelhavskosten kan forebygge hjerneslag, høyt blodtrykk og hjertesykdom.

Derfor bør du ha et middelhavskosthold.

Om studien

Dette var et randomisert klinisk forsøk som inkluderte 447 friske menn og kvinner mellom 55 og 80 år bosatt i Barcelona (Spania). Selv om deltagerne var friske til sinns, så hadde de økt risiko for hjerte- og karsykdom som igjen er forbundet med økt risiko for demens.

Deltagerne ble delt inn i tre grupper:

  1. Kontrollgruppe som fikk råd om å redusere på fettinntaket (145 deltagere)
  2. Middelhavskost og en håndfull nøtter hver dag, dvs. 30 gram valnøtter, mandler og hasselnøtter. (147 deltagere)
  3. Middelhavskost og ca. 1 liter kaldpresset jomfru olivenolje skulle brukes i matlaging i husholdningen hver uke. (155 deltagere)

Deltagerne ble fulgt opp i gjennomsnitt fire år og 334 deltagere fullførte. I løpet av den tiden ble de testet for hukommelse, oppmerksomhet og eksekutive funksjon, dvs. evnen til problemformulering, planlegging og gjennomføring av oppgaver.

I løpet av disse årene utviklet flere mild kognitiv svikt, men ingen fikk demens. Resultatene viste at kontrollgruppen hadde en reduksjon i funksjonene som de ble testet for, mens begge middelhavskostgruppene hadde en signifikant forbedring i den generelle kognitive helsen. Hukommelsen ble dessuten signifikant forbedret i gruppen som spiste nøtter.

Disse funnene samsvarer med andre studier som viser at middelhavskost er gunstig for helsen og kan forlenge levetid, forebygge diabetes, slag og redusere aldersrelaterte svekkelser på hjernen.

Spis middelhavskost og lev lengre.

Heller forebygging enn behandling

Forskerne etterlyser mer forskning på området, men anser funnene for lovende. De konkluderer med at:

Resultatene våre tyder på at middelhavskost supplert med olivenolje eller nøtter kan motvirke aldersrelatert kognitiv svikt hos eldre. Mangelen på effektive behandlinger ved kognitiv svikt og demens viser til behovet for forebyggende strategier som kan forsinke angrepet og/eller minimere effekten av disse ødeleggende aldersrelaterte tilstandene.

Kilde: Valls-Pedet C et al. Mediterranean Diet and Age-Related Cognitive Decline: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2015 May 11. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.1668.