Foto: Thinkstock

Kosthold og trening påvirker immunforsvaret.

En ny studie publisert i the British Journal of Nutrition viser at styrketrening kombinert med inntak av fiskeolje, gir bedre immunforsvar hos de eldre.

Eldre har større risiko for å bli syke

Med alderen skjer det en rekke endringer i kroppen. En av dem er at immunforsvaret blir dårligere. Dette gjør at de eldre er mer utsatt for sykdom, både infeksjoner, kroniske sykdommer, autoimmune sykdommer og kreft.

Forskning tyder på at moderat fysisk aktivitet kan gi bedre immunforsvar, mens hard fysisk aktivitet kan gi motsatt virkning. Det du spiser har også en innvirkning på immunforsvaret.

Les også: Kosthold ved sarkopeni

God effekt av styrketrening kombinert med fiskeolje

I studien som ble gjort av forskere i Brasil, så man på 45 eldre kvinner med en gjennomsnittsalder på 64 år. Kvinnene ble delt i tre grupper der hver gruppe fikk forskjellig ”behandling”.

  • Gruppe 1: Styrketrening i 90 dager
  • Gruppe 2 : Styrketrening i 90 dager + 2 gram fiskeolje per dag
  • Gruppe 3: 2 g fiskeolje per dag i 60 dager, etterfulgt av styrketrening og fiskeolje i 90 dager.

Treningen ble gjennomført tre dager per uke, og bestod blant annet av stående og liggende bein, hofte, kne og fotøvelser.

Før de eldre tok tilskudd av fiskeolje og både før og etter trening, målte forskerne forskjellige parametere som sier noe om hvor godt immunforsvaret er.

Undersøkelsen viste at tilskudd av fiskeolje ga bedre immunforsvar, mens styrketrening alene ikke ga noen effekt. Styrketrening kombinert med fiskeolje ga derimot enda bedre immunforsvar enn tilskudd av fiskeolje uten trening.

Les også: Protein er viktig for eldre

Kildehttp://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9765418&fileId=S0007114515001555