Foto: Thinkstock

Slik trener du deg opp igjen.

Det finnes mange årsaker til skulderplager, men det er en del felles prinsipper som gjelder ved behandling av slike plager. Smerter i skulderen er svært vanlig, det eneste som er enda mer vanlig er smerter i korsrygg- og nakkeplager. Akutte skulderplager er ikke så vanlig som langvarige, og de fleste går over av seg selv.

Dersom smertene kommer gradvis, og ikke går over av seg selv innen noen uker, kan det være nødvendig med behandling. Betennelsesdempende tabletter er mye brukt fra fastlegene, men det er ikke sikkert at det er tilstrekkelig eller nødvendig, spesielt fordi det kun er symptomdempende, og ikke gjør noe med årsaken til smertene.

Smerter gir feil bruk av skulderen

Enhver skulderplage gjør noe med hvordan vi bruker skulderen, noe som ofte fører til endret bruk av skulderen. Mange vil automatisk løfte skulderen litt opp og fram for å «beskytte» skulderen. Det kan være starten på en lang varig sykehistorie.

En av de mest sentrale prinsippene særlig fysioterapeuter jobber etter er å hindre at en person med skulderplager utvikler et unormalt bevegelsesmønster. Dette krever bevisstgjøring og systematisk trening, siden det ofte gjøres ubevisst.

Nedsatt muskelstyrke

Muskelfunksjon og muskelstyrke vil ganske raskt avta ved skulderplager, ganske enkelt fordi man bruker skulderen mindre. Det betyr at opptrening av musklene blir veldig viktig for å bli bedre i skulderen.

Her er det ingen fasit eller generell oppskrift som gjelder, og alle med skulderplager må vurdere om de trenger spesifikk hjelp til et tilpasset opptreningsprogram fra fysioterapeut med erfaring fra skulderplager.

Reglemessig trening

Et slikt opptreningsprogram må gjøres regelmessig, ofte 3 ganger per uke. I tillegg vil varigheten av plagene være en indikator på hvor lang opptreningsperiode man kan forvente seg. Har plagene vart i flere år kan man forvente noen måneders opptreningstid.Det er derfor avgjørende å være tålmodig!

For å gå et slikt nødvendig løp er det ofte viktig med støtte fra f eks fysioterapeut som kan diskutere progresjon i innhold i treningsprogrammet, samt styre treningen i de periodene man belaster for mye.

Trening uten smerte

I tillegg viser stadig mer forskning at det er veldig lurt å trene uten smerte, dersom det er mulig. På en smerteskala fra 0-10, der 10 er verst tenkelige smerte og 0 ingen smerte, bør man i alle fall forsøke å ikke overstige 3.

Her kan god utholdenhetstrening med bruk av beina, f eks sykkel, gange, løp, elipseapparat eller ski (dersom skuldrene tåler det) gjøre at de lokale skulderøvelsene kan gjøres med mindre eller ingen smerte. Dette er altså smertemodulering, og kan gjøre at opptreningsperioden går raskere.

Fysioterapeut kan også vise øvelser som innebærer systematisk bruk av skulderbladet, siden mange har for dårlig styrke til å støtte opp selve skulderleddet. Trening som innebærer bruk av armene over 70 grader foran eller ut fra kroppen disponerer også for provokasjon av skulderplager.

Noen skulderlidelser går ikke over, tross mange måneders systematisk opptrening. Det er likevel ikke bortkastet, fordi det gir en lege bedre grunnlag for å vurdere om operasjon kan være nødvendig. I tillegg vil det bli lettere å trene seg opp etter en eventuell operasjon dersom man har trent seg litt opp på forhånd.Referanse:
Fysioterapeutene ved Rosenborgklinikken i Trondheim
Artikkelen Langvarige skulderplager? er hentet fra Trening.no