Foto: Lise von Krogh.

Kvikksølv i sjømat øker ikke risikoen for demens.

Til tross for at vi vet at sjømat både inneholder tungmetaller og miljøgifter, så viser forskningen at det å spise sjømat er bra for helsen. De positive effektene av å spise fisk og sjømat er altså større en den eventuelle negative effekten fra tungmetaller og miljøgifter.

Nå viser en ny studie at eldre mennesker med høyere nivåer av kvikksølv i hjernen som følge av et høyt fiskeinntak ikke har økt risiko for Alzheimers sykdom. I samme studie så man at de eldste personene hadde det høyeste nivået av kvikksølv i hjernen, men de hadde også høyest innhold av sporstoffet selen og minst tegn på Alzheimers sykdom i hjernen.

En teori er at sporstoffet selen i sjømat, kanskje kan beskytte hjernen mot skadevirkningene til tungmetallet kvikksølv.

Godt voksen? Slik kan du holde deg frisk

Kvikksølv

Sjømat inneholder tungmetallet og nervegiften kvikksølv. Kvikksølv kan svekke hjernens utvikling. Men det er ikke sikkert at kvikksølv i sjømat er skadelig for hjernen til eldre mennesker.

Sjømat er også en god kilde til sporstoffet selen. Selen kan binde og redusere giftigheten til kvikksølv.

Transfett kan krympe hjernen hos eldre

Overraskende resultater

I en ny studie undersøkte forskere en rekke hjerner etter avdøde eldre mennesker for å se hvor mye kvikksølv som hadde samlet seg i hjernen til fiskespisere og om dette kunne ha en sammenheng med Alzheimers sykdom.

Studien tok utgangspunkt i en database som inneholdt kostholdsdata fra 286 eldre som hadde donert hjernen sin til forskning etter sin død. Gjennomsnittlig alder var 90 år ved død og 67 % av deltagerne var kvinner. Forskerne hadde samlet kostholdsdata fra de 4,5 siste årene før de døde. Og satt på data om hvor mye tunfisksmørbrød, fiskepinner, fiskekaker, fersk fisk, reker, krabbe og kreps deltagerne hadde spist før sin død. Ut fra denne informasjonen kunne de beregne inntaket av ulike næringsstoffer.

Det ble foretatt autopsi av hjernene og kvikksølvnivået ble målt og tegn på Alzheimers i hjernen ble registert.

Det man så var at eldre som spiser sjømat minst en gang i uken har høyere nivå av kvikksølv i hjernen. Men hos personer som er genetisk disponert for for Alzheimers så viste sjømat en beskyttende effekt. Hos disse fant man nemlig mindre mengder av skadelige proteiner i hjernen og teng på Alzheimers.

De fant også at den korte omega-3-fettsyrer alfalinolensyre var forbundet med lavere risiko for hjerteslag. Og at langkjedete omega-3-fettsyrer var forbundet med færre tegn på Alzheimers sykdom hos genetisk disponerte.

Til tross at inntak av sjømat er forbundet med høyere innhold av kvikksølv i hjernen, så kunne ikke forskerne finne at dette var forbundet med økt sykelighet (nevropati) i hjernen.

Selv om man i denne studien kan si at økt innhold av kvikksølv i hjernen ikke er forbundet med Alzheimers, så gir studien ingen god forklaring på sammehengen. De presiserer også at resultatene gjelder for eldre mennesker og kan ikke overføres til yngre personer eller andre etniske grupper (i studien deltok ikke-spanske hvite amerikanere).

Sunt med fiskeprotein

Genene påvirker risikoen for Alzheimers

En spesiell type genvariant som kalles APOE ε4 som er koblet lit økt risiko for Alzheimers. Om lag 1/3 av befolkningen har denne genvarianten.

Kilde:

Morris MC, et al. Association of Seafood Consumption, Brain Mercury Level, and APOE ε4 Status With Brain Neuropathology in Older Adults. JAMA. 2016;315(5):489-497. doi:10.1001/jama.2015.19451.

http://time.com/4201808/fish-mercury-and-alzheimers-risk/