Foto: Thinkstock

Kålgrønnsaker er assosiert med lavere risiko for eggstokkreft. 

En ny metaanalyse viser at kvinner som spiser oftest og mest brokkoli, hodekål, blomkål, rosenkål, bladsennep, nepeblader, bokchoy og andre grønne bladgrønnsaker i korsblomstfamilien kan ha 11 % lavere risiko for kreft i eggstokk enn kvinner som spiser minst og sjeldent.

Også brønnkarse som vi har skrevet om tidligere tilhører denne korsblomstfamilien. 

Eggstokkreft rammer oftest kvinner over 40

Eggstokkreft er en av de vanlige kreftformene blant kvinner og den nest mest vanligste gynekologiske kreftformen verden over. I Norge er det rundt 450 nye tilfeller i året. Sykdommen rammer vanligvis kvinner over 40 år.

Den eksakte årsaken til eggstokkreft er ukjent, men risikofaktorene inkluderer genetiske faktorer, p-pillebruk og hormonbruk.

Brokkoli mest effektiv

Studien viser at brokkoli er den kålplanten som trolig har best effekt sammenlignet med de andre kålgrønnsakene nevnt overfor.

Kvinner som spiser mest og oftest brokkoli har en 22 % lavere risiko for eggstokkreft enn de som spiser minst og sjeldent.

Dette tilsvarer at du spiser brokkoli 2 eller flere ganger i uken eller minst 24 gram i uken.

Hvorfor er kålplanter forebyggende mot kreft

Grønnsaker fra korsblomstfamilien inneholder en type fytokjemikalier som kalles glukosinolater. Glukosinolater er forløpere for isotiocyanat og indol-3-karbinol som er assosiert med lavere risiko for flere kreftformer, bl.a bryst-, blære-, prostata- og tykk- og endetarmskreft.

Isotiocyanater og indol-3-karbinol dannes når glukosinolat hydrolyseres av enzymet myrosinase ved tilberedning eller tygging av grønnsakene.

Disse forbindelsene påvirker utviklingen og programert celledød til kreftceller og regulerer redoksstatus til celler, og beskytter eggstokkceller.

Sterk studie

Fire case-kontrollstudier og fire kohortestudier ble inkludert i metaanalysen. Studiene var av høy kvalitet og hadde deltagere fra Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia. Totalt deltok 304432 personer og 3301 krefttilfeller.

Kilde: Hu J, Hu Y, Hu Y, Zheng S. Intake of cruciferous vegetables is associated with reduced risk of ovarian cancer: a meta-analysis. Asia Pac J Clin Nutr. 2015;24(1):101-9. doi: 10.6133/apjcn.2015.24.1.22.