Foto: Thinkstock

Kast poteten om den har grønn farge eller grønne flekker. 

Når poteten utsette for sollys og kunstig lys blir den grønn og danner nervegiften solanin som er farlig for både mennesker og dyr. Ser du en grønn potet, er beste rådet å kaste den.

Dårlig oppbevaring gir giftig potet

En vanlig gul/hvit potet som ikke har blitt utsatt for lys er ikke farlig å spise, men jo mer lys den får på seg jo mer solanin dannes under skallet og innover i poteten.

At poteter blir grønne skyldes feil oppbevaring. Poteter skal til en hver tid oppbevares i mørket, dvs. beskyttet for lys.

Når du kjøper potet i butikk velg helst lystette poser. Populære potetsorter kommer gjerne i nett eller gjennomsiktig emballasje og ligger normalt kort tid i grønnsaksdisken. Derfor er det viktig at du oppbevarer poteten mørkt og kjølig når du kommer hjem.

Uvaskede poteter med jord på beskyttes bedre enn rene, pene poteter. Tykt, rødt og mørkt skall beskytter bedre enn tynt og lyst skall. Etter en uke i butikk vil det være mer solanin i de lyse enn de mørke potetene.

Fordi vi ønsker penere poteter til middag så finner Mattilsynet hyppigere grønne poteter i butikken.

Derfor bør du spise potetene kalde

Hva er solanin?

Solanin er et såkalt glykoalkaloid som er et naturlig giftstoff vi finner i matplanter fra søtvierfamilien (solanaceae). I samme plantefamilie finner vi også tomater, paprika, tobakk og chili. Glykoalkaloider beskytter poteten mot insekter, sopp og lignende.

Solanin har ingen farge, grønnfargen skyldes dannelse av klorofyll i det samme området som solanin dannes. Lys aktiverer nemlig produksjonen av begge stoffene. Romtemperatur øker hastigheten på dannelsen av solanin.

Forgiftet av poteter

Solanin er et besk giftstoff som gir diaré, kvalme, oppkast, mageknip, feber og hodepine ved stort inntak. Giften fører til en blodig diaré, og kan gi sårdannelser i huden. I alvorlige tilfeller kan giften føre til nevrologiske forstyrrelser som balanseproblemer, synesforstyrrelse og lammelser. Symptomene kommer som regel etter 8-12 timer etter inntak.

Symptomene skyldes at solain forstyrrer kroppens evne til å regulere acetylkolin og nerveimpulser.

Solanin finnes dessuten i groer, spirer og i potetfrukten. Sistnevnte likner svært mye på cherrytomater, men den grønne fargen viser en stor konsentrasjon av solanin. Verken groer eller potetfrukter skal spises.

Skjær bort giften

Solanin har hopet seg opp i det samme området som det grønne klorofyllet. Derfor er det trygt å skjære bort synlig grønt før du spiser poteten. Unntaket er om poteten har vært utsatt for mye lys og nærmest blitt grønn tvers igjennom. Da skal du kaste hele poteten.

Solanin tåler koking, så det blir altså ikke mindre solanin i en grønn potet som er kokt. 

Spis poteten med skallet på!

Kilder:

Cantwell M. A Review of Important Facts about Potato Glycoalkaloids. Perishables Handling Newsletter Issue No. 87. University of California, Division of Agriculture
And Natural Resources, 1996.
Potet og helse. Fagforum Potet. http://www.potet.no/potetinfo/19643/ [Lest 09.10.15]
Er det farleg å ete grøne poteter? Matportalen.no http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/gronnsaker_frukt_og_bar/er_det_farlig_aa_spise_gronne_poteter [Lest 09.10.15]

Potetforgiftning. Store Norske Leksikon https://snl.no/potetforgiftning [Lest 09.10.15]

Hvite poteter blir lettere grønne. Matportalen.no
http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/gronnsaker_frukt_og_bar/hvite_poteter_blir_lettere_gronne [Lest 09.10.15]