Foto: Thinkstock.

Får du ikke i deg nok vitamin D, kan du bli lettere syk.

Vitamin D kan forbygge akutte luftveisinfeksjoner dersom du ikke får i deg nok fra maten.

Luftveisinfeksjoner er en fellesbetegnelse på infeksjoner i nese- og munnhulen, svelget, strupehodet, luftrøret og bronkiene. Infeksjon i de øvre luftveiene omfatter snue (rhinitt), bihulebetennelse (sinusitt), infeksjon i svelget (faryngitt) og strupehodet (laryngitt). Infeksjon i de nedre luftveiene omfatter bronkitt, bronkiolitt, bronkitt-lungebetennelse og luftrørskatarr (trakeitt). Kilde: Store norske leksikon.

Akutte luftveisinfeksjoner er noe vi får omtrent årlig, enten det er en god gammeldags forkjølelse eller influensa. Det fører til tapte arbeidsdager og fravær fra skolen hos i utgangspunktet friske personer. Personer med svekket immunforsvar kan bli alvorlig syke og er blant annet mer utsatt for lungebetennelse og har økt risiko for død. Men for de aller fleste av oss oppleves en luftveisinfeksjon kun som noe plagsomt som vi vet vi blir friske av.

Nå viser forskning at har du en dårlig vitamin D-status er er sjansen for å få en akutt luftveisinfeksjon større enn hvis du får dekket dagsbehovet for vitamin D.

En ny omfattende metastudie og systematisk gjennomgang av 25 studier med tilsammen 11321 deltagere i alle aldre viste at regelmessig tilskudd av vitamin D reduserte risikoen for akutte luftveisinfeksjoner med 12 %. Vitamin D-tilskudd var mer effektivt hos personer med vitamin D-mangel hvor risikoen var 18 % lavere. 

Vitamin D har mange funksjoner i immunforsvaret vårt og mangel på vitamin D kan føre til et svakere immunforsvar. En god vitamin D-status kan trolig forebygge luftveisinfeksjoner. Dette gjelder sårbare grupper som spedbarn og eldre, men også friske barn og voksne. Sesongvariasjoner i vitamin D-status gjenspeiler også sesongvariasjoner i øvre luftveisinfeksjoner. Observasjonsstudier har vist økt forekomst av øvre luftveisinfeksjoner ved vitamin D-mangel hos barn. Undersøkelser viser også redusert antibiotikabruk hos eldre over 70 år som får vitamin D-tilskudd. Vitamin D kan sannsynligvis virker beskyttende mot alvorlige astmaanfall.itamin D kan sannsynligvis virker beskyttende mot alvorlige astmaanfall.

Slik svinger vitamin D-nivået i kroppen gjennom året 

Gjennom året varierer vitamin D-status hos nordmenn med hvor mye sol vi får på kroppen. Om sommeren øker kroppens lager av vitamin D når vi får sol på huden. Derfor vil de fleste av oss få nok vitamin D fra solen på sommerhalvåret, med mindre bekledning eller solkrem med høy solfaktor stenger ute solstrålene.

Fra høsten av vil de fleste av oss få en gradvis reduksjon av vitamin D i kroppen pga. at vi ikke får nok sol på huden.

Om vinteren trenger alle nordmenn å spise vitamin D fra kosten. Dersom inntaket fra mat og drikke ikke er tilfredsstillende, må du ta kosttilskudd. Og da lønner det seg å begynne med vitamin D-tilskudd på høsten slik at vitamin D-nivåene i kroppen ikke blir for lave. 

Ikke samsvar mellom inntak og behov

I følge Norkost-studien ligger kostinntaket av vitamin D i gjennomsnitt på 6,7 µg og 4,9 µg per dag for hhv. voksne menn og kvinner når kosttilskudd ikke medregnes.

For å få en tilfredsstillende vitamin D-status, trenger du å få i deg anbefalt mengden vitamin D som er 10 µg pr dag for barn og voksne. Eldre over 75 år trenger 20 µg per dag. 

Når har du vitamin D-mangel?

Vitamin D-statusen måles i blodet. En form av vitamin D som kalles 25-hydroksyvitamin D (25(OH)D) uttrykker lageret av vitamin D.

  • Tilfredsstillende vitamin D-status: 25(OH)D over 50 nmol/l
  • Suboptimal vitamin D-status: 25(OH)D under 50 nmol/l
  • Vitamin D-mangel: 25(OH)D under 25 nmol/l
  • Alvorlig vitamin D-mangel: 25(OH)D under 12,5 nmol/l

Når trenger du vitamin D-tilskudd?

Så mye vitamin D er det i:
1 porsjon fet fisk til middag: 15 µg
1 glass ekstra lettmelk: 0,8 µg
1 porsjon margarin eller smør på brødskiven: 0,5 µg
1 kokt egg: 2,5 µg
1 porsjon røkelaks: 1,4 µg
1 porsjon makrell i tomat: 1,25 µg
1 porsjon sursild: 2,75 µg

Matvarer med vitamin D, særlig fet fisk, vitamin D og berikede melkeprodukter samt tran kan motvirke fall i vitamin D-status fra høsten av og gjennom vinteren. Problemet er at de fleste ikke får i seg tilstrekkelig med vitamin D fra maten. Derfor vil en del av oss få en utilfredsstillende (suboptimal) vitamin D-status utover vinteren og noen utvikler også vitamin D-mangel. 

Behovet for vitamin D kan du få dekket om du spiser fet fisk til middag 2-3 ganger i uken eller spiser fet fisk som pålegg daglig (makrell i tomat, sardiner, sild og røkelaks/-ørret), bruker daglig lettmelk, margarin eller smør tilsatt vitamin D eller andre vitamin D-berikede matvarer samt inkluderer egg i kosten. En daglig skje tran vil også dekke dagsbehovet. 

vitaminDmat2 LvK

To måltider som dekker dagsbehovet for vitamin D. Egg, markell i tomat, margarin på brødskivene og vitamin D-beriket lettmelk. Foto: Lise von Krogh. 

Færre fraværsdager med god vitamin D-status?

I en finsk studie på 800 friske rekrutter på en militærbase fant forskere at rekruttene med suboptimal vitamin D-status hadde flere fraværsdager enn rekrutter med bedre vitamin D-status. De delte gruppen i to og halvparten fikk et kosttilskudd anbefalt daglig inntak av vitamin D (10 µg) daglig i løpet av vinterhalvåret, mens resten fikk et placebo.

Det viste seg at fraværet hos vitamin D-gruppen (2,2 dager) var lavere i denne perioden sammenlignet med placebogruppen (3,0 dager). De fant også at det var 36 % rekrutter som hadde fravær i vitamin D-gruppen og hele 51 % som hadde fravær i placebogruppen. Forskerne konkluderte med at det var en sammenheng mellom lav vitamin D-status og luftveisinfeksjoner. Og at for lite vitamin D øker mottakeligheten for luftveisinfeksjoner.

Vitamin D-tilskudd forebygger ikke øvre luftveisinfeksjoner hvis du har normal vitamin D-status

Jo mer, jo bedre er ikke alltid en god regel. Når det kommer til kosttilskudd så anbefaler man alltid at du følger døgndosen som angis på pakningen. Det er flere årsaker til det. Et normalt inntak regnes som trygt og fører ikke til bivirkninger. Dessuten vil man ikke få en forsterket effekt av en kroppslig funksjon dersom kroppen har det den trenger av næringsstoffet. 

Flere studier viser til at har du god vitamin D-status, så vil neppe ekstra tilskudd av vitamin D forebygge forkjølelse eller influensa. 

VIDARIS-studien ble designet for å se om kosttilskudd av vitamin D kunne forebygge øvre luftveisinfeksjoner. Dette var et såkalt randomisert, dobbeltblind klinisk forsøk hvor 322 friske voksne fra New Zealand, enten fikk én månedlig høydose av vitamin D eller placebo i 18 måneder (som inkl. to vintre). Først fikk de en startdose på 5000 µg vitamin D ved to måneders mellomrom, og deretter 2500 µg vitamin D månedlig. Den gjennomsnittlige dagsdosen (81 µg) ligger langt over de norske anbefalingene (10 µg per dag).

Gjennomsnittlig vitamin D-status i blodet før forsøket startet var 72 nmol/l, mao. deltagerne hadde tilfredsstillende vitamin D-status. De som fikk vitamin D-tilskudd økte vitamin D-statusen til 120 nmol/l, mens placebogruppen sank til 62 nmol/l. I løpet av de 18 månedene studien pågikk var det ingen forskjell i infeksjonshyppighet eller alvorlighet, varighet og mikrobiologi på infeksjonene mellom gruppene. De ble altså like syke like lenge. Forskerne konkluderte med at ved tilfredsstillende vitamin D-status så har vitamin D-tilskudd ingen forebyggende effekt på øvre luftveisinfeksjoner 

Ingen kur!

Vitamin D-tilskudd ser ut til å forebygge forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner, i allefall hvis du har en dårlig vitamin D-status. Men vitamin D-tilskudd er altså ingen garanti for at du ikke blir syk og det hjelper heller ikke å ta store doser. 

I bunn og grunn vil et kosthold som gi deg tilstrekkelig med vitamin D (og andre næringsstoffer) være det beste utgangspunktet for en frisk vinter. Og hvis du tviler på om du får i deg nok vitamin D, så er det helt trygt å ta et vitamin D-tilskudd, f.eks. tran. 

vitaminDmat3 LvK

5 ml tran dekker dagsbehovet for vitamin D. Foto: Lise von Krogh. 

Kilder 

Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, 2010-11. Helsedirektoratet, 2012.

Jolliffe DA, Griffiths CJ, Martineau AR. Vitamin D in the prevention of acute respiratory infection: systematic review of clinical studies. 

Laaksi I, Ruohola JP, Tuohimaa P, Auvinen A, Haataja R, Pihlajamäki H, Ylikomi T. An association of serum vitamin D concentrations < 40 nmol/L with acute respiratory tract infection in young Finnish men. Am J Clin Nutr. 2007 Sep;86(3):714-7.

Linder JA. Vitamin D and the cure for the common cold. JAMA. 2012 Oct 3;308(13):1375-6. doi: 10.1001/jama.2012.13130.

Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, Dubnov-Raz G, Esposito S, Ganmaa D, Ginde AA, Goodall EC, Grant CC, Griffiths CJ, Janssens W, Laaksi I, Manaseki-Holland S, Mauger D, Murdoch DR, Neale R, Rees JR, Simpson S Jr, Stelmach I, Kumar GT, Urashima M, Camargo CA Jr. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017 Feb 15;356:i6583. doi: 10.1136/bmj.i6583.

Murdoch DR, Slow S, Chambers ST, Jennings LC, Stewart AW, Priest PC, Florkowski CM, Livesey JH, Camargo CA, Scragg R. Effect of vitamin D3 supplementation on upper respiratory tract infections in healthy adults: the VIDARIS randomized controlled trial. JAMA. 2012 Oct 3;308(13):1333-9. doi: 10.1001/jama.2012.12505.

Tiltak for å sikre en god vitamin D-status i befolkningen. Nasjonalt råd for ernæring, 2006.

Rees JR, Hendricks K, Barry EL, Peacock JL, Mott LA, Sandler RS, Bresalier RS, Goodman M, Bostick RM, Baron JA. Vitamin D3 supplementation and upper respiratory tract infections in a randomized, controlled trial. Clin Infect Dis. 2013 Nov;57(10):1384-92. doi: 10.1093/cid/cit549. 

Tran B, Armstrong BK, Ebeling PR, English DR, Kimlin MG, van der Pols JC, Venn A, Gebski V, Whiteman DC, Webb PM, Neale RE. Effect of vitamin D supplementation on antibiotic use: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2014 Jan;99(1):156-61. doi: 10.3945/ajcn.113.063271.

Winther, Finn Ø.. (2009, 13. februar). Luftveisinfeksjoner. I Store medisinske leksikon. Hentet 26. november 2017 fra https://sml.snl.no/luftveisinfeksjoner.

Zittermann A, Pilz S, Hoffmann H, März W. Vitamin D and airway infections: a European perspective. Eur J Med Res. 2016 Mar 24;21:14. doi: 10.1186/s40001-016-0208-y.