Foto: Thinkstock Christopher Robbins

Noen matvarer inneholder fremdeles for mye akrylamid.

I 2002 fant svenske forskere for første gang ut at noen matvarer inneholder store mengder av det kreftfremkallende stoffet akrylamid.
Analyser av matvarer i Norge viser at nivået av akrylamid fremdeles er for høyt i en rekke produkter.

Kreftfremkallende stoff

Undersøkelser viser at et høyt inntak akrylamid kan gi både kreft og nerveskader hos dyr. Nå vet vi at også mennesker som får i seg mye akrylamid har en økt risiko for å få kreft. Sammenhengen er hittil dokumentert for kreft i bryst, nyre, prostata, eggstokker og livmor.

SNTs vitenskapskomité anslår at omkring 30 krefttilfeller i Norge pr. år kan være forårsaket av akrylamid i mat. Dette er omkring 1% av alle matrelaterte krefttilfeller i Norge.

Dannes ved høy temperatur

Akrylamid et kjemisk stoff som dannes i stivelsesrike matvarer som fremstilles ved temperaturer over 120 grader. Akrylamid dannes når aminosyren aspargin og sukker reagerer med hverandre under oppvarming. Jo hardere maten blir stekt, fritert eller grillet, desto større risiko er det for at de inneholder for mye akrylamid.

De matvarene som først viste seg å inneholde for mye akrylamid, og som fremdeles har en tendens til å ha et for høyt nivå av dette kreftfremkallende stoffet er potetchips, pommes frites, kjeks, og kaffe.

For røykere er tobakksrøyk helt klart den største kilden til akrylamid. Røykere får i seg fire ganger mer akrylamid enn ikke-røykere.

Bramat tester pommes frites

Akrylamid i stekte poteter

Undersøkelser fra flere land viser at potetgull, pommes frites og noen typer kjeks, er de matvarene som inneholder mest akrylamid. Poteter inneholder mye stivelse (som er satt sammen av sukkermolekyler), og når disse tilberedes ved sterk varme slik som ved produksjon av pommes frites og potetgull, dannes det relativt store mengder akrylamid.

Potetgull som lages av ferske poteter som blir lett fritert slik at de får en lys farge, inneholder mindre akrylamid enn potetgull som er hardt stekt.

Jo mer sukker det er i potetene, desto mer akrylamid dannes. Poteter som blir oppbevart i kjøleskap får et økt innhold av sukker, noe som gjør at disse potetene får et høyere innhold av akrylamid ved steking, ovnssteking eller fritering. Poteter som er kokte inneholder ikke akrylamid.

Tiltak for å redusere nivået av akrylamid

Siden 2002 har det blitt brukt mye midler på å forsøke å få ned nivået av akrylamid i mat.
Norsk industri har gjennom flere samarbeidsprosjektprosjekter forsøkt å utvikle teknologi som kan redusere dannelse av akrylamid i matvarer som selges i norske butikker.

En enkel metode som har vist gode resultater når det gjelder pommes frites er oppbløting av poteter i vann en halvtime før fritering. Dette har vist seg å redusere akrylamidkonsentrasjonen med hele 70 %.

Til tross for at det forskes mye på dette, er det fremdeles for høye nivåer av akrylamid i noen matvarer. Resultater fra et treårig EU/EØS overvåkningsprogram av akrylamid i matvarer, viste at nivået av akrylamid var tilnærmet likt fra 2006 til 2009.

Undersøkelsen viste at det er store forskjeller i nivået av akrylamid mellom ulike matvarer, men at det også er store forskjeller mellom ulike prøver fra samme type matvare.

Slik får du i deg mindre akrylamid

Selv om det fremdeles er for høye nivåer av akrylamid i noen matvarer, vurderer Statens næringsmiddeltilsyns vitenskapelige komité kreftrisikoen som følge av inntak av akrylamidholdig mat som liten. Likevel anbefaler de å redusere forbruket av matvarer med høyt innhold av akrylamid.

I tillegg til å kutte ned på pommes frites og potetgull, som jo ikke er noe sunn mat likevel, kan du gjøre følgende tiltak for å sikre deg om at du ikke får i deg for mye akrylamid:

  • Spis variert
  • Reduser inntaket av stekt og fritert mat
  • Drikk mindre kaffe hvis du drikker mange kopper om dagen
  • Unngå å brenne eller hardsteke maten
  • Stek større potetbiter når du steker poteter. Akrylamid dannes først og fremst i overflaten av potetene.
  • La poteter ligge i vann i ½ time før de stekes
  • Ikke oppbevar poteter i kjøleskap
Kilde: www.matportalen.no