Foto: Alexander Grey, Unsplash

Populær sukkererstatning kan være skadelig i store mengder.

Mange velger bort sukker og bruker heller andre søtningsmidler. Erytitol, søtstoffet som blant annet er i merkevaren Sukrin, har frem til nå vært ett søtstoff som vi har ansett som trygt. Det har til og med vært snakk om at erytritol kan være gunstig for tarmfloraen vår.

Men nå viser en ny studie at et høyt inntak av sukkererstatningen erytritol kan doble risikoen for hjerteinfarkt og slag hos personer med risiko for hjertekarsykdom.

Dobbelt så høy risiko for hjerte- karsykdom

Studien som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Medicine, ble foretatt ved senter for behandling og forebygging av hjerte- og karsykdommer ved Cleveland Clinic Lerner Research Institute.

Forskerne undersøkte blodet fra mer enn 4000 personer i USA og Europa og fant at de med høyere mengde erytritol i blodet hadde økt risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag eller død. De som hadde høyest nivå av erytritol i blodet hadde dobbelt så høy risiko som de som den fjerdedelen av gruppen som hadde lavest nivå av erytritol i blodet.

Overraskende funn

I forskningsstudien undersøkte man blodet til lett overvektige personer mellom 55 og 72 for å se om det var stoffer i blodet som kunne knyttets til økt risiko for hjerteinfarkt, slag eller død de neste tre årene. Dette var i utgangspunktet ikke en studie der man skulle se på effekten av erytritol, men likevel fant forskerne en sammenheng mellom erytritol i blodet og grad av risiko.

Forskerne gikk deretter videre og tilsatte erytritol direkte i blod og isolerte blodplater. Her fant de at erytritol gjorde at blodplatene lettere klumpet seg, noe som kan bidra til blodpropp, slag eller infarkt.

Flere risikofaktorer

Denne studien kan tyde på at erytritol i større mengder ikke er så trygt som man tidligere har trodd. Studien viser en sammenheng mellom erytritol og hjerte-karsykdom, men det må mer forskning til for å kunne si om det er en direkte årsakssammenheng. Vi vet at personer som bruker mye sukkererstatninger som erytritol ofte også har andre risikofaktorer som overvekt, for mye stillesitting, røyking og økt inntak av høyprosessert og usunn mat i livet sitt.