Foto: Thinkstock

Udokumentert skremselspropaganda om aspartam.

Aspartam er et kunstig søtstoff som du blant annet finner i brus uten sukker. Basert på det vi vet i dag, er det ingen holdepunkter for at aspartam er helseskadelig, med mindre du drikker mange liter lettbrus hver dag over mange år.

Likevel er det stadig noen som forsøker å spre skremselspropaganda om aspartam og andre søtstoffer. Blogger Gunnar Tjomlid har flere ganger tatt for seg udokumenterte helsepåstander om aspartam, blant annet i sitt siste innlegg "søte løgner om aspartam".

Her er en kortversjon av innlegget til Tjomlid, der han tar for seg flere av de udokumenterte påstandene om aspartam.

Påstand 1: "Hyperaktive barn kan reagere kraftig på kunstig søtstoff"

Stemmer ikke! Denne påstanden er tatt fra E-nummer boken, skrevet av ekteparet Brekke, som verken er forskere eller fagpersoner på området.

Ekteparet Brekke viser til Feingold sin forskning for snart 50 år siden, men flere studier har i senere tid vist at hans hypoteser om effekten av tilsetningsstoffer i mat på hyperaktive barn ikke viser seg å stemme. Academy of Nutrition and Dietics sitt offisielle syn er at kunstige søtningsstoffer er fullstendig trygt.

Les også: Rent vann er giftigere enn aspartam

Påstand 2: "Aspartam kan gi hjerneskader hos barn"

Stemmer ikke! Det finnes ingen god forskning som viser at aspartam skader hjerneceller i relevante doser. Den ene studien som skal vise at det gir kreft til rotter er ettertrykkelig tilbakevist som dårlig fra alle faggrupper som har vurdert den.

Det finnes heller ingen dokumentasjon på at aspartam utløser epileptiske anfall. Tvert i mot. Et kjapt litteratursøk viser at kontrollerte studier ikke finner at aspartam utløser epilepsi noe mer hyppig enn et placebo, hverken i barn eller dyr.

Påstand 3: "Aspartam er en nervegift"

Stemmer ikke! Aspartam kan helt sikkert være farlig i høye nok doser, men det kan det meste av det du spiser hver eneste dag. Vann er dødelig om man drikker det i for store mengder. Salt er et annet eksempel på at det er dosen som avgjør om et stoff er giftig eller ikke. Uten salt dør vi, men heller vi i oss en stor dose salt på en gang, dør vi av det også. Alt kan være en gift i riktig dose.

Det som er interessant er om det er trygt i de anbefalte maksimumsdoser, såkalt akseptabelt daglig inntak (ADI), og det viser en systematisk gjennomgang av forskningen av det er. Denne grenseverdien ligger også rundt 100 ganger lavere enn det som teoretisk sett kan gi bivirkninger, og dette ligger igjen flere titalls ganger høyere enn det som er praktisk mulig å få i seg gjennom lettprodukter uten å dø av andre bivirkninger først.

Påstand 4: "Aspartam er kreftfremkallende"

Stemmer ikke! I studier som de mener skal ha gitt kreft hos dyr er det brukt mengder aspartam så høye at det er umulig for mennesker å innta. Det er altså ikke relevant på noe som helst vis. Høye nok doser av svært mye av det vi spiser hver dag kan gi kreft, men det vil gjelde enhver form for misbruk.

Les også: Professor sprer unødvendig frykt om aspartam

Påstand 5: "Aspartam gjør deg tykk"

Stemmer ikke! Gode studier viser ingen slik sammenheng mellom lettbrus og økt vekt. Tvert i mot viser en omfattende gjennomgang av forskningen at lettbrus fører til en reduksjon i kaloriinntaket. At lettbrus fører til overvekt er altså en myte.

Les fullversjonen av denne artikkelen her