Foto: Flickr/SuperFantastic

Styrketrening gir deg en yngre og sterkere kropp.

Styrketrening er viktig for helse og livskvalitet. For mange er også utseende og utsetting av alderdomstegn en viktig del av styrketreningen.

Men det finnes også mange andre grunner til å trene styrke. Styrketrening gir bedre forbrenning, strammere kropp, større muskler (hvis du ønsker det), bedre humør, og brukes dessuten både til å forebygge skader eller rehabilitere og bygge opp kroppen etter skader og sykdom

7 viktige grunner til å trene styrke

  1. Styrker skjelett og muskulatur. Dette fører til redusert risiko for benskjørhet, fall og brudd (særlig for eldre).
  2. Øker energiomsetning i flere timer etter hard styrketrening. Det vil si at du forbrenner mer i hvile sammenlignet med en person som ikke har trent.
  3. Forebygger livsstilsykdommer, som blant annet diabetes type 2 og mulig hjerte- og karsykdom. Dette fordi en godt fungerende muskelmasse er viktig i reguleringen av blodsukkeret og styrketrening kan føre til redusert blodtrykk og en positiv endring i lipidprofil(økt HDL).
  4. Reduserer lidelse/smerte i nakke og korsrygg. Denne type lidelse kan være knyttet til nedsatt styrke i buk- og ryggmuskulaturen. 
  5. Forebygger, behandler og rehabilitering av skader.  Styrketrening brukes for å komme raskere tilbake etter en skade, bygger opp normal muskelmasse og styrke.
  6. Reduserer fettprosenten. Selv om antall kilo kanskje ikke vises på vektet, vil du få en forandring i kroppssammensetning. Muskler veier mer enn fett. Ny studie viser også at du kan gå ned i vekt og samtidig å øke muskelmassen.
  7. Virker positivt på den mentale helsen.
Kilde:

Raastad T, Paulsen G, Refsnes PE, Rønnestad BR, Wisnes AR. Styrketrening- i teori og praksis.(2010). Gyldendal Norsk forlag AS: Oslo