Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Frukt, bær og annen plantemat inneholder mye antioksidanter, men er det derfor det er så sunt?

I kroppen dannes det hele tiden frie radikaler. En viss mengde frie radikaler er både viktig og ufarlig, frie radikaler er for eksempel med på å bekjempe infeksjoner. Men blir det for mye frie radikaler i kroppen, kan det føre til oksidativt stress, noe som kan gi skade på proteiner, DNA, og lipider, og er relatert til utvkling av mange sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer og kreft.

Kroppens eget antioksidantforsvar

Kroppen din har sitt eget antioksidantforsvar som fjerner eller hindrer dannelsen av frie radikaler. Dette antioksidantforsvaret påvirkes av livsstilen din, slik at hvis du lever sunt (spiser sunt, trener, holder deg røykfri, unngår overdreven soling osv), vil det kunne virke positivt inn på kroppens antioksidantforsvar.

Men for eksempel røyking, UV-stråling, en del medikamenter, miljøgifter, alkohol og infeksjoner kan føre til at det dannes mer frie radikaler i kroppen enn normalt og dermed bidra til oksidativt stress.

Antioksidanter fra plantene

Plantene har et forsvar som består av mange tusen forskjellige stoffer, som vi samlet kalles for fytokjemikalier. De fleste av disse fytokjemikaliene har også antioksidantegenskaper i rent kjemisk forstand i et reagensrør på lab’en. Når vi sier at frukt, bær og grønnsaker inneholder massevis av antioksidanter, er det altså fytiokjemikalier vi snakker om.

Sunt med frukt og grønt

Undersøkelser viser at de som har et høyt inntak av frukt og grønnsaker har mindre risiko for å utvikle en rekke kroniske sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdommer og mange typer kreft. Forskerne vet ikke nøyaktig hvorfor  matplantene virker beskyttende, men det man vet er at inflammasjon og oksidativt stress ser ut til å være fellesnevnere for utviklingen av disse sykdommene.

En teori er at antioksidanter/fytiokjemikalier fra matplanter direkte kan dempe oksidativt stress i menneskekroppen. Men, i løpet av de siste tiårene har imidlertid forskningen på dette området dreiet mer mot andre effekter av fytokjemikalier.

Hvordan virker antioksidanter fra planter på kroppen vår?

Selv om fytiokjemikalier virker som antioksidanter i plantene, vet vi foreløpig ikke helt klart om de har direkte antioksidant egenskaper i en menneskekropp etter at de er spist. Unntakene er vitamin C og E fordi vi kjenner til deres antioksidant funksjon i kroppen, og de er i tillegg essensielle vitaminer, - noe som skiller dem fra andre antioksidanter.

Grunnen til at man ikke med sikkerhet kan si at fytokjemikalier fra planter har en antioksidantvirkning i kroppen, er at det er enormt komplisert å bevise eller motbevise at fytokjemikaliene har antioksidantegenskaper i menneskekroppen. Et annet viktig spørsmål er om det kun er antioksidantegenskaper som gjør at fytokjemikalier er interessante helsemessig sett?

Mat som påvirker vårt eget antioksidantforsvar

Kanskje er det altså ikke slik at fytiokjemikalier fra planter virker som antioksidanter i kroppen vår, men at de likevel har en gunstig innvirkning på helsen? Dette har ernæringsfysiologene Trude Balstad og Ingvild Paur sett nøyere på i sine doktoravhandlinger ved Avdeling for ernæring, Universitetet i Oslo.

I sitt arbeid så de på hvordan matplanter eller stoffer fra matplanter kan påvirke aktiviteten til to transkripsjonsfaktorer som er sentrale i regulering av immun- og inflammasjonsresponser som er viktige for kroppens endogene antioksidantforsvar. Deres hypotese var at evnen til å aktivere eller hemme aktiviteten til disse transkripsjons- faktorene, er en sentral bidragsyter til at frukt og grønnsaker reduserer risiko for mange sykdommer.

Hovedkonklusjonen på deres arbeid var at er en rekke planter i stor grad kan påvirke aktiviteten til disse transkipsjonsfaktorene, men at det samtidig er stor variasjon i effektiviteten mellom ulike matplanter. De fant blant annet ut at kaffe og enkelte krydder har stor innvirkning på disse transkripsjonsfaktorene, noe som blant annet gjør at kaffe kan føre til mindre inflammasjon og mindre sykdom som følge av inflammasjon.

Viktig med frukt og grønt

Når det gjelder antioksidanter, vet vi altså ikke ennå om det er viktig å få i seg disse gjennom kosten. Det vi vet , er at antioksidantene som kroppen selv lager er viktige for å forebygge/motstå en rekke sykdommer. Antioksidantene som finnes i matplanter er viktige for at planten skal motstå oksidativt stress, men mye forskning gjenstår før vi har en komplett bilde av hvordan fytokjemikalier/antioksidanter fra matplanter påvirker menneskekroppen når vi spiser dem. Det vi derimot vet er at et kosthold rikt på frukt og grønnsaker er viktig for å forebygge en rekke sykdommer.

Kilde: Artikkelen er en kortversjon av: ” Antioksidanter, - en hype som er passe´?” av Av Trude R. Balstad og Ingvild Paur, Universitetet i Oslo. Artikkelen ble opprinnelig trykket i Norsk tidsskrift for ernæring, nr 2. 2010.

Bramat+

Bli med i Bramat+

Tjenesten er GRATIS og gir deg tilgang til:

  • Webtrening: Tren hvor du vil sammen med en av våre instruktører. Velg mellom styrke/kondisjon, yoga, eller pilates.
  • Sunne, smakfulle oppskrifter med utregnet energi- og næringsinnhold
  • Nye treningsplaner, oppskrifter og tips hver uke

Annonse:
Annonse: