Foto: Image 100 Health and fitness

Trener du på kvelden, kan du ha mye å hente på å spise protein rett før du legger deg.

Ny forskning tyder nemlig på at at proteininntak rett før leggetid gir optimal restitusjon. I tillegg til å spise et måltid bestående av både karbohydrater og protein etter treningsøkten, kan det altså lønne seg å innta enda mer protein rett før du legger deg.

Næringsinntak og restitusjon

Hvilken rolle næringsinntaket før leggetid spiller for restitusjon i løpet av en natt er tidligere ikke blitt undersøkt. I denne studien ble effekten av proteininntak før søvn målt etter en økt med styrketrening.

For å vurdere effekten av proteininntaket, ble det gjort målinger på hvor lett proteinet ble fordøyd og tatt opp i musklene og grad av proteinmetabolisme (hvordan protein blir fordøyd og utnyttet i vev).

Proteindrikk før leggetid

I undersøkelsen fulgte man 16 unge menn som gjennomførte en økt styrketrening på kveldstid (kl. 20.00 på kvelden). Umiddelbart etter trening (kl. 21.00) fikk forsøkspersonene et kosttilskudd bestående av 20 gram protein og 60 gram karbohydrat. Deretter, 30 minutter før de skulle legge seg (kl. 23.30) fikk forsøkspersonene en proteindrikk bestående av 40 gram protein (casein) eller et placebotilskudd.

Gjennom hele natten ble forsøkspersonenes proteinbalanse målt. Ved hjelp av blod- og muskelprøver, vurderte man opptak og fordøyelse av protein.

Økt proteinsyntese

Undersøkelsen viste at proteinet (casein) ble effektivt fordøyd og tatt opp i musklene mens mennene sov, noe som resulterte i en rask økning i aminosyre nivå som ble opprettholdt gjennom hele natten.

Målingene viste at et inntak av protein like før søvn gav en økning i proteinsyntesen og forbedret proteinbalansen når det ble sammenlignet med dem som fikk placebotilskudd.

Konklusjon

Dette er den første studien som viser at et inntak av protein umiddelbart før søvn gir et effektivt opptak og fordøyelse, noe som igjen stimulerer til økt proteinsyntese i musklene og forbedret proteinbalanse etter en styrketreningsøkt. Dette vil igjen forbedre restitusjonsevnen.

Artikkelen er en noe endret versjon av artikkelen "Spis protein før leggetid" fra www.trening.no

Kilde: Med Sci Sports Exerc. 2012 Feb 9. Protein Ingestion Prior To Sleep Improves Post-Exercise Overnight Recovery. Res PT, Groen B, Pennings B, Beelen M, Wallis GA, Gijsen AP, Senden JM, van Loon LJ.Source1Department of Human Movement Sciences, NUTRIM School for Nutrition, Toxicology and Metabolism, Maastricht University Medical Centre+, Maastricht, the Netherlands; 2GlaxoSmithKline Nutrition, Brentford, United Kingdom; 3Department of Human Biology, NUTRIM School for Nutrition, Toxicology and Metabolism, Maastricht University Medical Centre+, Maastricht, the Netherlands.