Foto: Morguefile/Kakisky

Men du får andre positive effekter av det.

Mens noen mener at tøying er viktig, sier andre at tøyning er unødvendig og faktisk kan gjøre vondt verre.
Det som kan gjøre at det hersker en del forvirring rundt dette med tøyning, er at noen tenker på ”bevegelighetstrening” når de snakker om tøyning.

Tøyning og bevegelighetstrening

Både tøyning og bevegelighetstrening er noe som synes å flyte litt i hverandre, og mange forbinder det kanskje som en og samme ting. Men i litteraturen er disse to beskrevet på hver sin måte:

“Ved bevegelighetstrening er målet å bedre bevegelsesutslaget, og det gjør vi når vi tøyer muskler og bindevev som er knyttet til det aktuelle leddet så mye at vi får en varig forlengelse av vevet. Som treningsmetode kaller vi dette bevegelighetstrening.”

“Vi tøyer også musklene uten at hensikten er å bedre leddutslagene.Du kan tøye for å forberede musklene på den aktiviteten som skal komme (oppvarming), eller etter du har trent for å øke blodgjennomstrømningen i musklene og på den måten påskynde restitusjonen, eller du gjør det for å vedlikeholde leddutslagene. Som treningsmetode kaller vi dette tøyning.”

Derfor er bevegelighetstrening viktig

Bevegelighetstrening er definert som evnen til bevegelsesutslag i ledd og leddkjeder, noe som er svært viktig av flere grunner.  Utilstrekkelig bevegelighet kan nemlig føre til negative konsekvenser på flere områder, blant annet;

  • Utvikling av andre egenskaper, som hurtighet og styrke kan bli hemmet
  • Tekniske og koordinasjonskrevende øvelser kan bli hemmet
  • Økt skaderisiko
  • Redusert funksjon og økt belastning på ledd/muskel

Bevegelighetstrening gjør også at du unngår krum rygg og forkortete muskler.

Hva er vitsen med å tøye?

Det er liten tvil om at det er viktig å drive bevegelighetstrening. Men hvor viktig er egentlig tøyning?

Forskningen som er gjort på dette området viser ingen eller liten effekt på at tøyning etter endt treningsøkt gir mindre stølhet, snarere tvert imot. Men til tross for at du ikke blir mindre støl av å tøye, er det viktig å tøye for å opprettholde bevegelsesutslaget i leddene.

I tillegg er tøyning og annen bevegelighetstrening viktig for blant annet god kroppsholdning, bedre bevegelsesmønster, avspenning, avlastning, sirkulasjon og pustemønster.

Tøyning gir deg også en behagelig avslutning på treningsøkten ved at du får roet ned på en avslappende måte.

Kilder:
Gjerset A (2008). Idrettens treningslære. Oslo: Norges Idrettshøgskole.
Forelesning: Anne Mette Rustaden