Foto: Corbis Fit & Trim

Hvis du ikke har hatt skikkelig gangsperre innimellom, trener du ikke hardt nok!

Hvis det er lenge siden du trente sist, hvis du har gjort noen nye og uvante øvelser, eller hvis du har tatt i litt ekstra på treningen, har du sikkert følt deg stiv og støl i noen dager etterpå.

Selv om det kan være litt ubehagelig å være støl, finnes det jo egentlig ikke noe bedre enn å kjenne at du har brukt kroppen skikkelig!

Stølhet, et sikkert tegn på at du har brukt kroppen fysisk

Dagen etter du har trent, merker du kanskje at du er litt stiv og støl når du står opp om morgenen. Stølhet er helt normalt både for utrente og topptrente, og er egentlig bare et tegn på at du har hatt en bra treningsøkt dagen i forveien. Er du støl, skal du altså være godt fornøyd med deg selv og egen treningsinnsats!

DOMS

Muskelstølhet, DOMS ("delayed onset muscle soreness") kan defineres som den ømheten, stivheten og smerten du kjenner i skjelettmuskulaturen ved bevegelse eller mekanisk trykk, fra noen timer til dager etter muskelarbeidet.

Muskelstølhet

Grunnen til at du kjenner deg støl og stiv en og to dager etter trening, er at muskelstølheten seg som regel topper seg mellom 24 og 72 timer etter trening.

Stølheten du kjenner kan komme av mange grunner. Hvis et eller flere av punktene under er oppfylt vil du mest sannsynlig kjenne deg stiv og støl etter trening:

  • Du har trent uvante bevegelser/muskler
  • Du har utført muskelarbeid som inkluderer eksentriske aksjoner
  • Du har arbeidet med lange muskellengder (musklene blir satt på strekk)
  • Du har trent uvanlig hardt
  • Du har trent med uvanlig stort treningsvolum

Mulige årsaker til at du kjenner deg støl og stiv etter trening

Muskelstølhet etter trening er et område det er forsket mye på, men en tilfredsstillende forklaring på hvorfor vi blir støle finnes per i dag ikke. At treningen er uvant og inkluderer eksentrisk arbeid synes å være av stor betydning.

Noen tror at stølhet henger sammen med at musklene som trenes blir skadet, men det er lite som tyder på at disse mikroskadene som oppstår i muskulatur i forbindelse med trening er selve årsaken til at du blir støl.

La musklene hvile

At du kjenner deg støl kan være en god grunn til å la muskelen få hvile i en til to dager, slik at du lar muskelen få tid til reparere og tilpasse seg. For optimale resultater bør det nemlig gå minst 48 timer mellom hver gang du trener en muskelgruppe.

Det hjelper ikke å tøye

Forskningen viser at tøying etter trening har ingen eller liten effekt i forhold til å forebygge stølhet. Etter hard styrketrening kan tøying til og med gjøre det vondt verre.

Men tøying er viktig av andre årsaker. Tøying er blant annet med på å opprettholde bevegelsesutslaget i leddene dine.

Bevegelighetstrening er også viktig for god kroppsholdning, bedre bevegelsesmønster, avspenning, avlastning, sirkulasjon og pustemønster.

Tøyning gir deg også en behagelig avslutning på treningsøkten ved at du får roet ned på en avslappende måte.

Kilde:
Raastad T, Paulsen G, Refsnes PE, Rønnestad BR, Wisnes AR. (2010) Styrketrening -i teori og praksis. Oslo: Gylendal undervisning.