Foto: Thinkstock

Fedme kan deles inn i 6 kategorier i følge forskning.

Resultater fra en ny studie publisert i Journal of Public Health, viser at ulike personer med fedme, bør behandles forskjellig. Ulik behandling kan både være mer effektivt og billigere enn å behandle alle på samme måte.

Det er nemlig forskjellige grupper av sterkt overvektige, og før man forsøker å få disse til å legge om til en sunnere livsstil, er det viktig å se hvilken gruppe hver av disse personene tilhører. For noen bør ikke engang ”slanking” være hovedfokus.

Skreddersydd behandling

Kroppsmasseindeks (BMI) brukes til å dele inn en gruppe personer etter hvordan vekten er i forhold til høyden. BMI er mindre egnet til å si noe om hvordan en person bør behandles for sin fedme.

Dersom fedmebehandling skal lykkes må man også ta hensyn til helse, alder og kjønn samt atferd og livsstil.

Seks grupper av fedme

Den engelske studien involverte 4144 sterkt overvektige personer med en BMI på 30 eller mer. Data fra studien Yorkshire Health Study (2010-2012) ble bruk i analysen. Statistisk analyse ble brukt til å definere grupper som hadde felles karakteristika.

Forskerne fant at fete kan deles inn i følgende undergrupper:

  1. Yngre, friske kvinner
  2. Velstående, friske eldre personer
  3. Unge menn med høyt alkoholinntak
  4. Ulykkelige og engstelige middelaldrende personer
  5. Eldre som til tross for fysisk sykdom er lykkelige
  6. Personer med svært dårlig helse

Ulik tilnærming

Årsaken til, helsen og alderen ved fedme er ulik.

Gruppen av yngre, friske kvinner var kanskje den gruppen med den beste helsen som allerede fokuserte på sunnere livsstil. Velstående, friske eldre personer hadde også god helse til tross for et høyere alkoholinntak og høyt blodtrykk. For disse to gruppene kan ”klassisk” veiledning om vektreduksjon beste valget, f.eks. gjennom et program, menyer og lignende.

For yngre menn kan det være viktig å gi råd om hvordan redusere på alkoholinntaket.

Ulykkelige og engstelige middelaldrende personer scorer dårlig på mental helse, bl.a. på dårlig søvn (insomnia), angst, depressjon og utmattelse. Flere i gruppen er allerede fysisk aktiv, har fokus på vektkontroll og har et lavt alkoholinntak. Økt fysisk aktivitet i kombinasjon med psykososial veiledning være nyttig hos denne gruppen av overvektige.

Ved fysiske sykdom hos eldre er ikke alltid fysisk aktivitet så lett å gjennomføre, men heller enklere kostomlegging med økt bevegelse i hverdagen og kosttiltak. Denne gruppen har høyere forekomst av artrose (slitasjegikt), diabetes og høyt blodtrykk, men skårer best på mental helse.

Personer med svært dårlig helse trenger dessuten tettere medisinsk oppfølging enn eldre som til tross for fysiske plager har god livskvalitet. Dette kan være personer med mye smerter og lavt energinivå. Her finner vi også de mest overvektige.

Til tross for at en person med fedme bør gå ned i vekt for helsens skyld, er det ikke sikkert at vektreduksjon bør være hovedfokus for alle.

Forskerne konkluderer med at det er viktig å ta hensyn til individuelle forskjeller hos de overvektige, ikke bare grad av overvekt når det skal gis råd og behandling.

Green MA, Strong M, Razak F, Subramanian SV, Relton C, Bissell P. Who are the obese? A cluster analysis exploring subgroups of the obese. Journal of Public Health | pp. 1–7 | doi:10.1093/pubmed/fdv040