Blir det vanskeligere og vanskeligere å gå ned i vekt for hver gang du prøver?

Det er mange som mener at det er ekstra vanskelig å gå ned i vekt for de som har forsøkt mange ganger tidligere fordi jo-jo slanking ødelegger forbrenningen.

Tanken her er at siden vekttap ofte medfører redusert hvileforbrenning og reduksjon i fettfri masse, så vil det bli vanskeligere for hver gang en prøver fordi forbrenningen synker. Men stemmer dette? James Krieger så nylig på denne problemstillingen, og tok for seg flere studier som stikker kjepper i hjulet for denne tankegangen.Ingen forskjell i hvileforbrenningen

Flere studier har sammenlignet hvileforbrenning hos mennesker som har jojo slanket seg mot mennesker som ikke har slanket seg. Disse studiene fant ut at jojoslanking ikke hadde medført forskjell i hvileforbrenning.

Det var heller ingen forskjell mellom målt og beregnet hvileforbrenning hos mennesker som jojoslanker seg. Funnene tyder på at det ikke skal bli vanskeligere å gå ned i vekt etter hvert som det blir flere og flere forsøk.Slanking ødelegger ikke forbrenningen

Nylig ble det publisert en studie som undersøkte akkurat dette. I denne studien ble 439 overvektige, inaktive kvinner fulgt opp i 12 måneder med grupper som trente, endret kosthold eller kombinerte de to.

Gruppene ble delt inn etter tidligere vektreduksjonsforsøk slik at en fikk to grupper som hadde drevet med jojoslanking mot en gruppe som ikke hadde jojoslanket seg. Jojogruppene ble delt inn etter hvor mye vekten hadde svingt tidligere med vekttap på 4.5 kg eller mer i den ene gruppe og 9.1 kg eller mer i den andre. Alle gruppene fikk reduksjon i både vekt og fettmasse, men det var ingen forskjell mellom gruppene. Det var noen forskjeller i tap av fettfri masse og reduksjon av fettprosent, men statistiske svakheter med studiet gjorde til at en ikke kunne trekke noen konklusjon på bakgrunn av dette.


Krieger konkluderer med at det ikke er noen fysiologisk grunn til at folk som går opp og ned i vekt skal ha større problem med å gå ned i vekt enn andre.

Selv om du har gått opp og ned i vekt tidligere har du ikke ødelagt forbrenninga slik at du får vanskeligheter i neste runde. Med andre ord, om du ikke lykkes på de 10 første forsøkene er det ingenting i veien for at du skal lykkes på nr 11. Kilder: 
Krieger J (2013) Does weight cycling cause metabolic damage? Weightology weekly.http://weightology.net/weightologyweekly/


McCargar et al (1993) Metabolic and anthropometric changes in female weight cyclers and controls over a 1-year period. J Am Diet Assoc.  93(9): 1025-1030. 


McCargar et al (1996) Chronic dieting does not result in a sustained reduction in resting metabolic rate in overweight women. J Am Diet Assoc. 96(11): 1175-1177.


Mason et al (1996) History of weight cycling does not impede future weight loss or metabolic improvements in postmenopausal women. Metabolism. 62(1): 127-136