Men flere overvektige ungdom.

Ferske tall fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet viser at andelen barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg de siste årene.

Resultatene ble lagt fram i forbindelse med publisering av rapporten Barn, miljø og helse i Oslo 9. mai (1). Rapporten er et resultat av et bredt samarbeid på tvers av avdelingene ved Folkehelseinstituttet og kan leses i sin helhet på Folkehelseinstituttets nettsider.

Overvekt blant 13-17 % av norske barn

Barnevekststudien er den eneste landsdekkende undersøkelsen i Norge som følger utviklingen av overvekt og fedme i en bestemt aldersgruppe (8-9-åringer) over tid.

Barnevekststudien er en del av overvåkningsprogrammet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), hvilket gjør det mulig å sammenligne resultater mellom flere land i Europa.

Folkehelseinstituttet har gjennomført målinger på de samme 125 skolene blant nye 3. klassinger i 2008, 2010, 2012 og 2015. De siste tallene som ble innhentet høsten 2015, viser at:

I gjennomsnitt har 17 prosent av jentene og 13 prosent av guttene overvekt (inkludert fedme).

De fleste med overvekt har ikke fedme, vurdert ut fra vekt og høyde. Gjennomsnittlig andel med fedme var 2,3 prosent blant gutter og 3 prosent blant jenter.

Liten forskjell mellom gutter og jenter

Også midjemålet ble målt. Målingene viser at:

I gjennomsnitt hadde 6,5 prosent av guttene og 8 prosent av jentene bukfedme (abdominal fedme).
Flere studier tyder på at bukfedme øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og type 2 diabetes, først og fremst i voksen alder (2-4).

Prosentandelen med overvekt (inkludert fedme) er noe høyere blant jentene enn blant guttene. Forskjellen mellom kjønnene er liten både når det gjelder fedme og bukfedme. Gruppen med fedme er dessuten forholdsvis liten, og tallene er derfor usikre.

Fra 2008 til 2015 ser det ut til at andelen gutter og jenter med overvekt har stabilisert seg. 

Svak økning i overvekt blant ungdom

Når det gjelder ungdom, har i gjennomsnitt 23 prosent av 17-åringene overvekt (inkludert fedme) når vi ser hele landet og begge kjønn under ett. Disse tallene er hentet fra Forsvaret og er basert på egenrapporterte data ved sesjon 1, der 17-åringer svarer på skjema over internett (5).

Både data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag i perioden 1995 -2008 og fra Forsvaret i 2011-2014 tyder på at det har vært en liten økning i andelen ungdom i 15-17-årsalderen som har overvekt eller fedme.

Gutter mer aktive enn jenter

I alle aldersgrupper er det flere gutter enn jenter som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet. Det årlige fallet i aktivitetsnivå med økende alder er imidlertid tilnærmet likt for begge kjønn.

Les mer om undersøkelsen her.

Artikkelen er et utdrag fra artikkelen "Stabil andel barn med overvekt og fedme" i Norsk tidsskrift for ernæring
Referanser:
FHI. Barn, miljø og helse. Risiko- og helsefremmende faktorer. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2016.
FHI. Barns vekst i Norge (Barnevekststudien) Oslo: Folkehelseinstituttet; 2014 [26/11/2015]. Available from: http://www.fhi.no/studier/barnevekststudien.
Garnett SP, Baur LA, Cowell CT. Waist-to-height ratio: a simple option for determining excess central adiposity in young people. International journal of obesity (2005). 2008;32(6):1028-30.
Maffeis C, Banzato C, Talamini G, Obesity Study Group of the Italian Society of Pediatric, Endocrinology, Diabetology. Waist-to-height ratio, a useful index to identify high metabolic risk in overweight children. J Pediatr. 2008;152(2):207-13.
FHI. Norgeshelsa statistikkbank: Folkehelseinstituttet; 2015 [30/10/2015]. Available from: http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/.
Helsedirektoratet. Kosthold blant 4-åringer: Landsomfattende kostholdsundersøkelse UNGKOST 2000. Oslo, Norway: Helsedirektoratet, 2002.
Helsedirektoratet, Mattilsynet, Universitetet i Oslo. Småbarnskost - 2 år: Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant 2 år gamle barn. Oslo, Norway: Helsedirektoratet, 2009.
Helsedirektoratet. Amming og spedbarns kosthold: Landsomfattende undersøkelse 2013. Oslo, Norway: Helsedirektoratet, 2014.
WHO. Healthy diet: Fact sheet 394 2015 [updated 09/2015, access 01/02/2016]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/.
Helsedirektoratet. UNGKOST-2000: Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4.-og 8. klasse i Norge. Oslo, Norway: Helsedirektoratet, 2002.
Janssen I, Leblanc AG. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. Int J Behav Nutr Phys Act. 2010;7:40.
Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet, 2014.
Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge: resultater fra en kartlegging i 2011. Oslo: Helsedirektoratet, 2012.
Biehl A, Hovengen R, Groholt EK, Hjelmesaeth J, Strand BH, Meyer HE. Adiposity among children in Norway by urbanity and maternal education: a nationally representative study. BMC public health. 2013;13:842.
Biehl A, Hovengen R, Groholt EK, Hjelmesaeth J, Strand BH, Meyer HE. Parental marital status and childhood overweight and obesity in Norway: a nationally representative cross-sectional study. BMJ Open. 2014;4(6):e004502.
Sherar LB, Griffin TP, Ekelund U, Cooper AR, Esliger DW, van Sluijs EM, et al. Association between maternal education and objectively measured physical activity and sedentary time in adolescents. J Epidemiol Community Health. 2016;[Epub ahead of print].