Foto: Thinkstock

Dårligere restitusjon og muskelvekst av antioksidanttilskudd. 

Trening øker produksjonen av reaktive oksygenforbindelser, eller frie radikaler. Frie radikaler kan være skadelige og føre til oksidativt stress i store mengder, og en ubalanse mellom oksidanter og antioksidanter antas derfor å gi blant annet muskelskader. Men, det ikke alle er klar over er at kroppen har et eget antioksidantforsvar som kan nøytralisere frie radikaler.

Trening styrker kroppens eget antioksidantforsvar

Selv om hard fysisk aktivitet danner reaktive oksygenforbindelser, styrker kronisk og moderat trening kroppens antioksidantforsvaret og motvirker oksidativt stress.

Trening er altså i seg selv en slags antioksidant. Antioksidanttilskudd har vist seg

å kunne gi økt oksidativt stress etter trening.

Les også: Antioksidanttilskudd kan ødelegge treningseffekten

Store C-vitamindoser motvirker helsefremmende effekter av trening

Nå har det kommet flere studier som underbygger disse tidligere funnene. Noen av studiene er oppsummert i en artikkel av Robert Adams og medarbeidere ved universitetet i Colorado.

Fysisk aktivitet produserer i seg selv små mengder reaktive oksygenforbindelser, men Adams og medarbeidere viser til at dette er med på å bygge opp kroppens eget antioksidantforsvar. Derfor kan antioksidanttilskudd være svært skadelige når de tas i store mengder, skriver de.

De nevner blant annet en studie av Maria-Carmen Gomez-Cabrera m.fl. fra 2008, som viste at idrettsutøvere som tok C-vitamintabletter (1000 milligram) under trening presterte like bra (eller like dårlig!) som utrente personer.

Produksjonen av kroppens eget antioksidantforsvar ble tilsynelatende fullstendig motvirket av C-vitaminene.

Redusert muskelvekst og restitusjon

Flere studier har vist at store doser med antioksidanter, deriblant vitamin C, ironisk nok kan gi mer muskeltretthet og redusert muskelrestitusjon og vekst

Fysisk aktivitet øker produksjonen av reaktive oksygenforbindelser, men også av antioksidanter. Store doser antioksidanttilskudd, kan altså hemme dette gunstige aspektet ved trening.

Et balansert kosthold, med antioksidanter fra matvarer i mindre konsentrasjoner, er imidlertid fortsatt gunstig. Kroppens eget antioksidantforsvar er nemlig også avhengig av kostholdet, skriver Adams og kollegaene:

It appears that the full benefit for fitness and health requires moderate to high, regular exercise and consumption of antioxidant-rich foods – but no high-dose single vitamin supplements.

Er C- og E-vitaminer dårlig for utholdenheten?

En ny randomisert, kontrollert studie, publisert i The Journal of Physiology i februar, viser også at idrettsutøvere ikke bør ta store doser med antioksidantvitaminene C- og E-vitamin kort tid før trening. Dette var en norsk studie ledet av Gøran Paulsen ved Norges Idrettshøgskole.

De som tok 1000 mg C-vitamin og 235 mg E-vitamin daglig så ut til å gå glipp av bedringene i utholdenhet som skjedde blant de som tok placebo-piller i løpet av et 11-ukers løpetreningsprogram.

Utholdenhet er i stor grad bestemt av musklenes innhold av mitokondrier. Trening gir flere og større mitokondrier i cellene, noe som bidrar til økt prestasjonsevne ved fysisk aktivitet. De som tok antioksidanttilskudd i denne studien fikk hemmet produksjonen av genet COX4 (en biomarkør for mitokondrieproduksjonen), mens den økte hos de som tok placebo (Gomez-Cabrera m.fl. fant også redusert produksjon av mitokondrier hos rotter i den ovennevnte studien.)

Bedre føre var ...

Det er selvsagt ikke sikkert at disse negative effektene gjelder alle antioksidanttilskudd (det er også vist med tilskudd av antioksidanten resveratrol), men før det finnes gode bevis for at de har positive effekter, er det verdt å tenke på konklusjonen fra Gøran Paulsen og kollegaer:

... the results indicate that high dosages of vitamin C and E should be used with caution.

Artikkelen er hentet fra Erik Arnesens blogg "Sunn skepsis".