Foto: Tine Poppe

Gir trening på tom mage høyere forbrenning?

Ønsker du å gå ned i vekt, kan du enten spise mindre, trene mer, eller begge deler som naturligvis er å foretrekke.

Men spørsmålet er når det er lurest å trene? Mange tror at trening før frokost gir høyere fettforbrenning og gjør det lettere å gå ned i vekt enn trening etter at man har spist. Denne undersøkelsen viser at det nødvendigvis ikke er slik.

I studien som ble publisert i 2011, ønsket forskerne bak studien å undersøke om trening på tom mage gir høyere fettforbrenning enn om du spiser på forhånd.

Dette gjorde de ved å måle og sammenlikne endringer i fettforbrenningen under trening hos personer som var fastende vs. personer som hadde spist.

Måling av fettforbrenning ble målt gjennom oksygenforbruk. Målemetoden som ble benyttet kalles RER (respiratory-exchange ratio).

RER= forholdet mellom oksygen du puster inn og karbondioksid pustet ut. Målinger av RER kan bli brukt til å beregne respiratorisk kvotient (RQ), som sier noe om hvilke næringsstoff (fett eller karbohydrat) som er dominant i forbrenningen din.

Lavere fettforbrenning av å trene fastende

Undersøkelsen ble foretatt på 8 unge og friske menn. Alle mennene gjennomførte den samme treningen med moderat intensitet på tredemølle med en varighet på 36 minutt. Intensiteten på øktene var 65 % av maksimal hjertefrekvens. Alle gjennomførte testen to ganger, en gang fastende og en gang etter inntak av frokost.

Resultatene fra denne undersøkelsen viste at fettforbrenningen var lavest hos den gruppa som fastet. Målinger 24 timer etter treningen viste fortsatt det samme resultatet.

Forskerne konkluderte med at dersom målet er å øke fettforbrenningen ved hjelp av moderat utholdenhetstrening, økes ikke denne dersom du utfører treningen fastende. Det anbefales heller et lett måltid før trening.

Kilde: Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2011 Feb;21(1):48-54. Exercising fasting or fed to enhance fat loss? Influence of food intake on respiratory ratio and excess postexercise oxygen consumption after a bout of endurance training. Paoli A, Marcolin G, Zonin F, Neri M, Sivieri A, Pacelli QF. Dept. of Human Anatomy and Physiology, University of Padua, Italy.
Artikkelen er hentet fra Trening.no