Foto: Thinkstock

Viktig med en gunstig tarmflora.

I 2015 ble det kjent at en kvinne som fikk overført tarmbakterier fra sin overvektige datter, selv ble overvektig. Kvinnen hadde en alvorlig bakterieinfeksjon i tarmen, og fikk derfor overført tarmbakterier fra datteren fordi dette har vist seg å være en svært effektiv måte å kurere alvorlige bakterieinfeksjoner på.

Kvinnen ble kvitt infeksjonen, men begynte å legge på seg. Etter 1,5 år hadde hun gått opp 15 kilo, og vekten fortsatte å øke. Forskere mener at dette kan tyde på at bakteriefloraen vi har i tarmen, har en innvirkning på vekten. Får du transplantert tarmbakterier fra en overvektig person, kan du ende opp med å bli overvektig selv.

Overvektige har en fattigere bakteriekultur i tarmen

Dette er egentlig ikke noe nytt. Vi vet at sammensetningen av tarmbakteriene våre har en stor innvirkning på helsen. Forskere i Danmark har blant annet vist at sammensetningen av tarmbakteriene kan si noe om en persons risiko for å utvikle både diabetes type 2, hjerte- karsykdommer og overvekt.

De så også at personer med normal vekt hadde en rikere tarmkultur enn overvektige – altså flere forskjellige bakterietyper i tarmen og flere av dem. De overvektige hadde mistet en del av bakterieartene i tarmen, og hadde færre bakterietyper i tarmen. Dette er også vist i andre studier.

Overvektig? Du trenger mindre mat enn du tror

Derfor er det viktig med en sunn tarmflora

En variert tarmflora er essensiell. Det er den som gjør deg i stand til å bryte ned mat, frigjøre næringsstoffer fra maten, og kommunisere effektivt med immunsystemet, Bakteriene i tarmen produserer blant annet vitaminer og signalstoffer, som går igjennom tarmveggen og påvirker forskjellige prosesser i kroppen. Disse prosessene påvirker blant annet stoffskifte, insulinproduksjon, og immunforsvaret.

I en normal bakteriekultur er det en balanse mellom de ulike bakteriene, men i bakteriekulturer der det er mange av en type vil denne kunne dominere og forstyrre de normale prosessene. Dette kan gjøre oss syke, og kanskje også overvektige.

At bakteriefloraen kan påvirke metabolismen, ble funnet ut i museforsøk der man så at mus som levde i et sterilt miljø ikke ble overvektige. Dette kom blant annet av at disse musene hadde nedsatt opptak av glukose og nedsatt produksjon av korte fettsyrer i tarmen. Når disse musene fikk besøk av mus som ikke var sterile, endret metabolismen seg, og de kunne bli overvektige.

Mye som påvirker tarmfloraen

Hva slags tarmbakterier vi har avhenger blant annet av kjønn, kosthold, hvor vi bor, hygiene, stress, hvordan vi ble født (vi arver faktisk vår mors tarmflora under fødselen), og om vi ble ammet som spedbarn.

Men felles for alle er at vi har både gunstige og ugunstige bakterier i tarmen, det gjelder bare å ikke ha for mye av de ugunstige og for lite av de gunstige bakteriene. De gunstige bakteriene kommer og går, vi har ikke en fast mengde gunstige tarmbakterier, vi må få det tilført via maten.

Hvis vi lever altfor sterilt og ikke tillater noen bakterier å komme ned i tarmen, er dette ikke spesielt gunstig for tarmen. Heller ikke gjentagende bruk av antibiotika, som ikke bare dreper ugunstige bakterier, men også de gunstige bakteriene.

Hva er FODMAP dietten?

Vi kan spise oss til en bedre tarmflora

I 2012 ble det publisert,en studie av irske eldre, som viste hvor viktig det er å ha en variert bakterieflora i tarmen. Her så man at de som hadde en mer variert diett, med mer frukt, grønnsaker og grove kornprodukter, også hadde mer variert bakterieflora. De hadde dessuten en bedre allmenntilstand, sammenlignet med de eldre som fikk i seg mer ensformig mat.

I en annen har man sett på endringer i tarmbakteriesammensetningen overvektige mennesker som ble på en kontrollert slankekur. Her så man at en fiberrik kost, frukt og grønnsaker kan være med på å berike bakteriesammensetningen og dermed også gi et utslag i tallene på vekten.

Forskere mener også at det kan være en mulighet å implantere en annen bakteriekultur i tarmen, og dermed gi overvektige mennesker en bakteriesammensetning som kan hjelpe dem ned i vekt.