Foto: Thinkstock, altrendo images

Sjekk hvilke som gjelder deg!

Vi blir bare tykkere og tykkere. En av fem nordmenn har det vi kaller for fedme, altså en BMI over 30, noe som er dobbelt så mye som for 20 år siden. Overvekt øker risikoen for følgesykdommer som diabetes type 2, hjerte-karsykdom, muskel og skjelettlidelser og en rekke andre helseutfordringer. Dessuten er det tung og ubehagelig. Derfor er det viktig at du som veier mange kilo for mye forsøker å gå ned i vekt. Klarer du å redusere kroppsvekten din med 5-10 % har du redusert risikoen for slike følgesykdommer betydelig!