Kroppen er det huset du bor i.

Mange har i lang tid jobbet for "sommerkroppen", mens andre mener at det ikke sommerkroppen men HELÅRSKROPPEN som skal være målet vårt.