Foto: Tine Poppe

Variasjon er en viktig faktor for fremgang, uansett trening.

Mange trener med samme program uten variasjon over lang tid av gammel vane.