Dagens høypulstime består av tre bolker hvor vi jobber etter metoden "amrap", som betyr as many round as possible.

På norsk - så mange runder som mulig (...og det på tid). Du jobber etter eget utganspunkt. Det er viktig at du finner en flyt og et tempo som oppleves anstrengende, men som du alikevel klarer å opprettholde helt til tiden er ute.