Foto: Flickr/mikebaird

Lite mat og mye trening kan føre til menstruasjonsforstyrrelser.

Jenter som trener mye samtidig som de får i seg for lite energi gjennom mat og drikke, står i fare for å utvikle menstruasjonsforstyrrelser, beinskjørhet og dårlig helse.

Dette gjelder spesielt kvinnelige idrettutøvere, men også ”vanlige” jenter kan oppleve at menstruasjonen blir uregelmessig eller forsvinner helt som følge av at de spiser for lite i forhold til hvor mye de trener.

Beinskjørhet og redusert fruktbarhet

Tidligere ble menstruasjonsforstyrrelser eller fravær av menstruasjon blant kvinnelige utøvere sett på som noe helt normalt. I dag vet vi at slike forstyrrelser i menstruasjonssyklusen kan være svært skadelig, blant annet fordi det øker risikoen for beinskjørhet. Menstruasjonsforstyrrelser som følge av for mye trening og for lavt energiinntak vil også gjøre det vanskeligere å bli gravid.

Derfor forsvinner menstruasjonen

Forsvunnet eller uregelmessig menstruasjon hos kvinnelige idrettsutøvere ser ut til å være et resultat av et komplekst samspill mellom flere faktorer slik som forstyrret spiseadferd, lavt energiinntak eller kronisk negativ energibalanse, økt treningsvolum og økt intensitet eller psykisk stress.

Det ser ut til at grunnen til at menstruasjonen blir forstyrret, er at hypofysen ikke skiller ut luteiniserende hormon (LH) i riktig frekvens.

Noen kvinner kan få såkalte subkliniske menstruasjonsforstyrrelser som manglene eggløsning, som er uten symptomer og derfor ikke oppdages.

Den kvinnelige utøvertriaden

Allerede i 1984 ble det publisert to store studier som viste at beinmassen til ikke- menstruerende kvinnelige idrettsutøvere var lavere enn blant menstruerende utøvere. Noen år senere ble det også vist at beinmassen til utøvere med menstruasjonsforstyrrelser ikke ble normalisert etter at de kom tilbake til en normal vekt og menstruasjonssyklus.

Da man også ble klar over at kvinner med spiseforstyrrelser ofte også har menstruasjonsforstyrrelser og tap av beinmasse, begynte man å se på sammenhengen mellom disse tre tilstandene og kalte tilstanden for ”Den kvinnelige utøver triaden”.

Den kvinnelige utøvertriade er altså sammenhengen mellom forstyrret spiseadferd/energiunderskudd, menstruasjonsforstyrrelser og lav beinmasse eller beinskjørhet.

Negativ innvirkning på helsen

Energiunderskudd og forstyrret spiseadferd vil naturlig nok ha konsekvenser både for helse (både psykisk og fysisk) og prestasjon. De mest alvorlige spiseforstyrrelser vil i verste fall kunne føre til elektrolyttforstyrrelser og hjertestans.

Undersøkelser viser også at vektreduksjon kombinert med store treningsmengder virker negativt inn på immunforsvaret. Derfor blir idrettsutøvere som lider av spiseforstyrrelser ofte syke i perioder, som følge av et dårlig immunforsvar.

Redusert energiinntak og vektreduksjon påvirker også psyken, og kan gi svekket selvfølelse, angst og depresjon.

Lav beinmasse og beinskjørhet

Lav beinmasse er forholdsvis vanlig blant idrettsutøvere. En av grunnene er at menstruasjonsforstyrrelser eller fravær av menstruasjon fører til østrogenmangel, noe som virker inn på beinmassen.

Beinmassen vil bli gradvis redusert med økende antall fraværende menstruasjoner. Jo lenger en kvinne har menstruasjonsforstyrrelser, jo større risiko har hun altså for å få en redusert beinmasse.

En redusert beinmasse behøver ikke å gi fysiske plager, men kan føre til beinskjørhet og økt risiko for beinbrudd.

Viktig med nok kalsium

Kvinner som spiser lite, står i fare for å få i seg for lite kalsium og vitamin D. Begge disse næringsstoffene er viktige for beinhelsen. Et lavt kalsiuminntak er en av de største risikofaktorene for å utvikle beinskjørhet.

Kvinner anbefales å få i seg rundt 900 mg kalsium per dag, mens kvinnelige utøvere som har mistet menstruasjonen bør få i seg 1500 mg per dag.  Nye forskning kan tyde på at det beste er å få i seg kalsium via kostholdet ettersom kalsiumtilskudd faktisk kan virke mot sin hensikt. De beste kildene til kalsium er melk og melkeprodukter.

Ettersom vitamin D spiller en viktig rolle i kroppens opptak av kalsium, er et tilfredsstillende inntak av vitamin D også viktig for god beinhelse. Fisk og tran er de beste kildene til vitamin D. En skje tran dekker dagsbehovet for dette vitaminet.

Kilde:
Idrettsernæring, Ina Garthe og Christine Helle (red). Gyldendal forlag 2011.