Foto: Tine Poppe, "Tren deg sprek, spis deg slank"

Fysisk aktivitet gir liten vektreduksjon sammenliknet med kalorirestriksjon.

De fleste vet at for å gå ned i vekt, må man forbrenne mer kalorier gjennom trening og annen bevegelse, enn man får i seg fra mat og drikke. 

Dette kan du enten gjøre ved å spise mindre, trene mer, eller begge deler. Frem til nå har både fagfolk og andre hatt stor tiltro til at trening er en viktig del av en slankekur. I en artikkel som nylig ble publisert i Tidsskriftet, konkluderer forfatterne med at fysisk aktivitet kun gir en beskjeden vektreduksjon.

Hvis du vil ned noen kilo, er det kanskje vel så viktig å tenke på hva du spiser og drikker, som hvor mye du trener.

Minus ti kilo på et år

Undersøkelser viser at hvis du får i deg 500 kcal mindre per dag enn du egentlig har behov for (for å holde en stabil vekt), kan dette gi en vektreduksjon på rundt en halv kilo per uke. Fortsetter du med dette over tid, vil du gå ned noe mindre per uke.

En person som i utgangspunktet veier 80 kilo, vil kunne gå ned rundt 10 kilo i løpet av et år, ved å være i et daglig energiunderskudd på 500 kcal per dag.

Les: Slik regner du ut energibehovet

Ikke lett å trene seg ned i vekt

Hvis du "spiser" 500 kcal mindre per dag enn du trenger, og dette gjør at du går ned rundt en halv kilo per uke, bør et økt energiforbruk på 500 kcal per dag i form av fysisk aktivitet, gi like stor vektreduksjon.

I artikkelen fra Tidsskriftet skriver forfatterne: "En 100 kg tung person som sitter og ser på TV vil forbrenne omtrent 100 kcal/time. En rask gåtur på 1 time vil 4-doble forbrenningen, tilsvarende et ekstra energiforbruk på 300 kcal. Samme person vil kunne forbrenne like mange kalorier ekstra ved 2 – 3 timers lett husarbeid eller hagearbeid. Dette betyr at økt hverdagsaktivitet over tid kan bidra med minst like stort energiforbruk som relativt kortvarige treningsøkter."

Likevel viser det seg at fysisk aktivitet har en skuffende effekt på vektreduksjon. Forklaringen på dette er antakelig at forsøkspersonene ikke beveget seg nok. Den ukentlige økningen i kaloriforbruket var knapt en tredel av energiunderskuddet som oppnås ved moderat kalorirestriksjon (underskudd av kalorier). Da kan man heller ikke forvente noen særlig vektreduksjon.

Trening likevel viktig ved overvekt

Til tross for at fysisk aktivitet ikke ga like stor effekt på vekten som kalorirestriksjon, konkluderer forfatterne likevel med at trening er viktig ved overvekt. Enkle energiberegninger støtter teorien om at økt hverdagsaktivitet kna være med på å behandle og forebygge overvekt. All form for fysisk aktivitet gir dessuten bedre søvn, humør, appetittkontroll og livskvalitet.

Trening bidrar dessuten ofte med et sunnere spisemønster og jevnere blodsukker, noe som gir mindre risiko for overspising.

Trening er også viktig etter en vektreduksjon fordi det gjør det lettere å holde vekten, øker muskelmassen og gir mindre bukfett og bedre helse.

Kilde: Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:7