Foto: flickr.com/castironskillet

Det finnes mange årsaker til overvekt. Tarmbakterier kan være en av dem.

Utvikling av fedme kan skyldes mange forskjellige biologiske, psykologiske og miljømessige forhold, og det har vært sagt at det finnes like mange årsaker til overvekt som det finnes overvektige.

Nyere forskning viser for eksempel at kroppsvekten kan påvirkes av tarmbakteriene våre.

Derfor har vi bakterier i tarmen

I kroppen vår har vi et yrende liv av mikrober og bakterier. Særlig i tykktarmen har vi en svært kompleks bakterieflora.

Bakteriene i tarmen tar seg av komponenter i kosten vår som vi ikke er i stand til å bryte ned selv. Dette gjelder for eksempel tungt fordøyelige karbohydrater som resistens stivelse og fiber.

Tarmfloraen produserer også vitaminer, stimulerer til cellevekst og beskytter mot skadelige mikroorganismer.

Sammenheng mellom tarmflora og helse

Tilfører oss energi

Når bakteriene bryter tungt fordøyelige karbohydrater ved gjæring eller fermentering, produseres det kortkjedede fettsyrer og gasser.

Mesteparten av de kortkjedede fettsyrene absorberes og tilfører energi til både tarmcellene og resten av kroppen. Det er anslått at bakteriell fermentering hos mennesker kan bidra med 100-200 kcal per døgn.

Forskjellig tarmflora hos overvektige og slanke

En rekke studier tyder på at overvektige og slanke mennesker har forskjeller i tarmfloraens sammensetning. Man har også diskutert om en endret tarmflora er årsak til eller konsekvens av fedme.

En studie gjort blant barn, tyder på at endringen i tarmfloraen kan være en årsak til overvekt. I denne undersøkelsen fulgte man opp 49 barn fra 6-12 måneders alder frem til de var 7 år gamle.

Barn som i en alder av 7 år fortsatt var slanke, hadde som spedbarn flere bifidobakterier (gunstige bakterier), mens barn som hadde utviklet overvekt hadde en høyere andel Staphylococcus aureus (ugunstige tarmbakterier) som spedbarn.

Sammenheng mellom kosthold og tarmflora

Amming gir gunstigere tarmflora

At en høy andel bifidobakterier og en lav andel Staphylococcus aureus tilsynelatende beskytter mot overvekt, er interessant ikke minst fordi brystmelk stimulerer vekst av de gunstige bifidobakterier, mens morsmelkerstatning gir høyere andel Staphylococcus aureus.

Flere studier har dessuten vist at amming reduserer sannsynligheten for at barnet blir overvektig med 13–22 %.
Riktig spedbarnsernæring kan altså se ut til å legge til rette for en god helse senere i livet via etablering av en gunstig tarmflora.

Hvordan kan tarmbakterier gjøre oss fete?

Det har blitt lansert flere teorier for hvordan tarmbakteriene kan tenkes å bidra til utvikling av overvekt gjennom påvirkning på kroppens energibalanse.

En hypotese er at overvektige har en mer effektiv nedbrytning av ufordøyelige karbohydrater i tarmen (ved hjelp av bakterier), slik at de ender opp med å få i seg mer kalorier enn normalvektige. Andre hypoteser er blant annet; økt lagring av fett i fettvev, påvirkning av appetittregulerende hormoner, og økt sult på grunn av en mild infeksjon i tarmen.

Hva er egentlig ultraprosessert mat?

Spennende forsøk med mus

Bakterier i tarmen kan øke energiutbyttet fra kostholdet vårt ved å bryte ned tungt fordøyelige karbohydrater til kortkjedede fettsyrer som gir oss energi (kalorier).  Forsøk utført på mus, viser at dette kan forårsake fedme.

I en undersøkelse fra 2004, ble det observert at voksne mus med normal tarmflora hadde 42% mer kroppsfett enn mus avlet opp i et sterilt miljø for å holde tarmen fri for bakterier (bakteriefrie mus).

For å vise at forskjellen i kroppsfett skyldtes tarmbakteriene, ble tarmflora fra vanlige mus ”transplantert” til bakteriefrie mus. Etter 14 dager hadde de transplanterte musene økt mengden kroppsfett med 60 %, til tross for at energiinntaket var redusert.

Karragenan, tilsetningsstoffet som kan skape betennelse i tarmen

Bakterier som fremmer overvekt

I 2007 utførte samme forskergruppe en studie som understøttet funnene fra 2004 ved å vise at bakteriefrie mus er beskyttet mot utvikling av overvekt på grunn av høyt inntak av sukker og fett. I løpet av 8 uker, hadde transplanterte mus lagt på seg 2,5 ganger mer enn sine bakteriefrie søsken på samme diett.
Bakteriefrie mus transplantert med tarmflora fra overvektige mus økte mengden kroppsfett betraktelig mer enn bakteriefrie mus transplantert med tarmflora fra slanke mus.

Samlet sett tyder disse dyreforsøkene på at tarmbakteriene har stor betydning for mengden kroppsfett, og at tarmfloraen til overvektige utnytter mer energi fra kosten enn tarmfloraen til slanke.

Kilde: Kan tarmbakterier gjøre oss fete? Alexander K. Rønnevik, masterstudent i human ernæring Jørgen Valeur, lege/PhD­student Arnold Berstad, professor Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Norsk tidsskrift for ernæring, Nr. 3 2010.